Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-06-2009
Potwierdzilimy spoeczne poparcie dla Prawicy Rzeczypospolitej

(deklaracja Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej po wyborach europejskich)

Wybory europejskie byy pierwsz oglnopolsk kampani Prawicy Rzeczypospolitej. Cho walczylimy o lepszy wynik – sto czterdzieci trzy tysice gosw, ktre pady na nasz list, potwierdziy fakt, e jestemy pit parti polityczn w kraju. Dzikujemy za ten mocny spoeczny mandat wszystkim Przyjacioom, ktrzy swoj prac i pomoc wsparli nasz kampani, oraz wszystkim naszym Wyborcom.

T pozycj zdobylimy dziki wytrwaej pracy przez ostatnie dwa lata, dziki odwanym prbom wyborczym w wyborach do Senatu podczas wyborw powszechnych i ubiegorocznych uzupeniajcych. Wane jest i to, e nasze poparcie osignlimy w wyjtkowo niekorzystnych warunkach: miadcej materialnej przewagi partii finansowanych przez pastwo, oportunistycznej propagandy wzywajcej by nie baczc na zasady gosowa na silnych, zakamania sonday (rzadki i chwalebny przykad rzetelnoci stanowiy badania Instytutu Homo Homini) oraz skandalicznej polityki prezesw TVP oraz Polskiego Radia. Mimo tych przeszkd pokazalimy, e polityka zasad i przekona ma szanse. Jestemy dzi gotowi do kolejnych penowymiarowych kampanii do Parlamentu i samorzdu.

Kampania to nie tylko konkurencja o gosy, to rwnie szczytowy moment debaty publicznej. Odnielimy w niej dwa wane sukcesy polityczne. Po naszych wielokrotnych wystpieniach Prezydent i premier wypowiedzieli si przeciw dyskryminacji polskich rolnikw w ramach Wsplnej Polityki Rolnej. Pady wane (cho cigle tylko werbalne) deklaracje na temat wymogw europejskiej solidarnoci. Wygralimy rwnie trzy procesy wytoczone naszym kandydatom w imieniu rodowisk homoseksualnych. Wytoczono je nam, bo to my wystpowalimy w obronie adu moralnego, i gwarantowanych przeze praw rodziny. Obronilimy wolno sowa i opinii chrzecijaskiej.

Kontynuujemy nasz prac polityczn. Domagamy si zaniechania jakichkolwiek dziaa wspierajcych Traktat Lizboski. Fakt, e Irlandia uzyskuje obietnice honorowania jej kluczowych moralnych, politycznych i gospodarczych interesw nawet w wypadku przyjcia forsowanej reformy Unii – pokazuje jak wana jest w polityce narodw odwaga i stanowczo. Europejska pozycja Irlandii, ktra odrzucia traktat lizboski, kompromituje pastwo POPiS. Donald Tusk i Jarosaw Kaczyski nie tylko przyjli traktat lizboski i bez adnego rozsdnego namysu uruchomili jego ratyfikacj, ale nie potrafili nawet tego przyjcia opatrzy adnymi zastrzeeniami. Dlatego dzi Polska skazana jest na milczenie.

Zdecydowanie negatywnie oceniamy nie podniesienie na czwartkowym midzyrzdowym szczycie Unii praw polskich rolnikw i nie wystpienie o rodki finansowe nalene polskiej gospodarce w ramach Wsplnej Polityki Rolnej. Domagalimy si i bdziemy si domaga od wadz podniesienia praw polskiego rolnictwa na forum Rady Europejskiej. Za wyborczymi deklaracjami Prezydenta i premiera musz teraz pj czyny.

Domagamy si rzeczywistej odpowiedzialnoci od wszystkich uczestnikw debaty na temat ustawodawstwa in vitro. Przypominamy, e musi si ona toczy w kontekcie ju istniejcych regulacji, potwierdzajcych prawa dziecka pocztego. Powinna je wzmacnia, a nie osabia. Nie mona luk prawnych traktowa jako prni prawnej. Nie mona praw dziecka pocztego (zapisanych w trzech Kodeksach i ustawie o rzeczniku praw dziecka) pozbawia znaczenia prawnego. Apelujemy do wadz publicznych, szczeglnie do ministra sprawiedliwoci Andrzeja Czumy o jasne stwierdzenie nielegalnoci praktyk godzcych w ycie i zdrowie dzieci pocztych in vitro (w wietle art. 157a Kodeksu Karnego, w kontekcie art. 152 i art. 153). Apelujemy do Sejmu Rzeczypospolitej o jasne wystpienie w tej sprawie.


W imieniu Rady Politycznej –
(-) Marek Jurek
Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 22 czerwca RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]