Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-07-2009
"Polityka autodegradacji Polski" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Przed ostatnim posiedzeniem Rady Europejskiej ponownie zaapelowaem do premiera Donalda Tuska o wystpienie na szczycie midzyrzdowym o natychmiastowe przyznanie Polsce penych dopat dla gospodarstw rolnych. W porzdku szczytu Unii Europejskiej znalaza si bowiem kwestia dziaa na rzecz stabilnoci gospodarczej oraz wspierania zatrudnienia w krajach Europy. Tematyka ta wrcz domagaa si poruszenia sprawy rodkw nalenych polskiej gospodarce w ramach Wsplnej Polityki Rolnej. Nalenych, bo pochodzcych z naszych skadek, w ramach polityki, na rzecz ktrej poddajemy kontroli zasady i skal polskiej produkcji rolnej.
Powoywanie si oponentw Polski na przedakcesyjn zgod polskiego rzdu na ograniczenie dopat nie ma adnego sensu. Zasady obowizujce wwczas w Unii zostay ju powszechnie podwaone. Najsilniej zakwestionoway je Niemcy, ktre zaday dla siebie wikszego gosu w ramach Rady Europejskiej. Ich dania zyskay akceptacj najpierw w Konstytucji dla Europy, potem – w Traktacie Lizboskim. Skoro wic Niemcy zaday wikszego gosu, dlaczego nasze wadze cigle nie potrafi w imieniu Polski zada takiego samego udziau w korzyciach Wsplnej Polityki Rolnej? danie tych samych praw, ktre przysuguj innym, tym bardziej kompensat za obnienie unijnej pozycji, to kwestia realizmu i godnoci narodowej. A pene dopaty bezporednie s dzi potrzebne nie tylko rolnikom, ale caej gospodarce. Obrona poziomu ycia Polakw, ochrona i pogbienie rynku wewntrznego (w sytuacji rosncych trudnoci eksportu) – to zasadnicze kierunki walki z kryzysem.
Niestety, sprawa penych dopat dla polskich gospodarstw rolnych znw zostaa odoona na rzecz zabiegw o prestiowe stanowiska w Unii. Trudno to okreli inaczej ni jako kupczenie narodowym interesem i prawami Polakw. Lekcj skutecznoci dali nam natomiast Irlandczycy.
Irlandia odrzucia Traktat Lizboski. Teraz caa Rada Europejska radzia, jak zachci do jego przyjcia spoeczestwo irlandzkie. Szczyt midzyrzdowy zapewni Irlandczykw, e nikt nie bdzie kwestionowa irlandzkiej prawnej ochrony ycia, niskich podatkw i militarnej neutralnoci. Dublin nie musi si o to upomina, to Unia Europejska zapewnia ojczyzn w. Patryka o nienaruszalnoci tych zasad. Irlandia raz jeszcze pokazaa, e aden kraj Europy nie straci na zdolnoci sprzeciwu w Unii. Ani Wielka Brytania – odrzucajc skadk roln, ani Dania – odrzucajc Maastricht, ani Francja – odrzucajc Lizbon.
Polska moga t pozycj zyska jeszcze niszym kosztem. Wystarczyoby, eby nasz rzd zaznaczy dwa lata temu, e podpisuje traktat mimo zastrzee do jego treci, wycznie dla dobra wsppracy z innymi rzdami Europy. I nie naleao si spieszy z uruchamianiem procesu ratyfikacji, przynajmniej (pisaem o tym ju w styczniu 2008 r.) do wyjanienia stanowiska Irlandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Dzi mona by – korzystajc ze skutecznego irlandzkiego weta – podnie ponownie polskie zastrzeenia i da ich uwzgldniania w polityce Unii. Wtedy jednak – jesieni 2007 r. – rzd Jarosawa Kaczyskiego zafundowa Polsce przedterminowe wybory, a polsk racj stanu podporzdkowano wyborczej propagandzie sukcesu.

rdo:
Tygodnik Katolicki Niedziela, 5 lipca 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]