Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-08-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w kwestii zamian w systemie emerytalnym zakadanych przez rzd Donalda Tuska

Rzdowe plany – dementowane w perspektywie najbliszych prac, ale zawarte w programie Polska 2030 – zakadajce ograniczenie praw emerytalnych, zupenie ignoruj rzeczywiste rda kryzysu systemu emerytalnego. Zakadane przez rzd wyduenie wieku emerytalnego jest tylko prb leczenia objaww kryzysu, a nie jego demograficznych rde.
System emerytalny opiera si na solidarnoci pokole, najbardziej wic zagraa mu zapa demograficzn, wobec ktrej rzd i opozycja zachowuj zupen bierno.
Solidarno pokole zakada, e starsze pokolenia potrzebuj i zawsze bd potrzebowa aktywnych ekonomicznie pokole modszych. Tylko w tych warunkach mona poczy wypenianie przez pastwo funkcji spoecznych z dynamicznym wzrostem gospodarczym.
W warunkach, w ktrych coraz bardziej sabnie dominujcy model rodziny 2+2, powicenie rodzin wielodzietnych nie jest w stanie zapobiec staemu spadkowi ludnoci i starzeniu si spoeczestwa. Tym wiksz solidarno pastwo winne jest tym rodzinom, w ktrych rodz si dzieci.
Skuteczne przeciwdziaanie procesowi starzenia si polskiego spoeczestwa i grobie cakowitego zaamania si systemu emerytalnego wymaga wic zdecydowanej i kompleksowej polityki materialnej solidarnoci wobec rodzin wychowujcych dzieci. Bez skutecznej polityki prorodzinnej rzd moe jedynie odroczy upadek systemu emerytalnego, a nie mu zapobiec.
Prawica Rzeczpospolitej od dawna domaga si podjcia, a nie tylko pozorowania, polityki prorodzinnej przez pastwo – poprzez stae i gbokie zmniejszanie podatkw dla rodzin wychowujcych dzieci, objcie tym systemem rodzin rolniczych, wyduenie patnych urlopw macierzyskich (do dziewiciu miesicy na drugie i do roku na trzecie i kolejne dziecko), zwikszenia ubezpiecze emerytalnych dla kobiet na urlopach wychowawczych, uzalenienia wysokoci emerytur od iloci posiadanych dzieci i wprowadzenia szerokiego programu wsparcia wychowawczego i edukacyjnego dla rodzin wielodzietnych, czyli majcych wicej ni dwoje dzieci (ulgi komunikacyjne, ulgi w korzystaniu z instytucji kulturalnych i sportowych itp.).
Wyzwanie demograficzne to dzi najwaniejsze zadanie dla polityki polskiej. Stanowi ono priorytet polityczny Prawicy Rzeczypospolitej, tym waniejszy, e cakowicie ignorowany przez pastwo PO-PiS.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
(-) Marek Jurek, przewodniczcy
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy

Warszawa, 20 sierpnia RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]