Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-08-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Polska musi wystpi przeciw doktrynie wypdzenia

Polska musi wystpi przeciw doktrynie wypdzenia - owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej po przemwieniu Eryki Steinbach w obecnoci niemieckiej kanclerz federalnej

Przemwienie Eryki Steinbach, powtarzajce ataki propagandy hitlerowskiej na przedwojenn Polsk i Czechosowacj, wygoszone w przeddzie 70-tej rocznicy paktu Ribbentrop-Mootow w obecnoci kanclerz Angeli Merkel, pokazuje jasno, e problemem w stosunkach polsko-niemieckich nie jest pani Steinbach personalnie, ale poparcie pastwa niemieckiego dla doktryny wypdzenia, ktr pani Steinbach oficjalnie reprezentuje.

Prawica Rzeczypospolitej wzywa Prezydenta i rzd do jasnego i otwartego poinformowania wadz niemieckich, e doktryna wypdzenia jako taka narusza zasady dobrych stosunkw polsko-niemieckich.

Wadze Rzeczypospolitej powinny jak najszybciej wystpi do wadz niemieckich o wycofanie pojcia „wypdzenia” z oficjalnego jzyka Republiki Federalnej i o zaniechania jakiegokolwiek wsparcia pastwowego dla organizacji odwoujcych si do tej doktryny. Takiej samej postawy Polska i polskie siy polityczne powinny oczekiwa od czoowych niemieckich partii politycznych. Wadze Rzeczypospolitej powinny poinformowa Niemcy, e wszelkie nawizywanie do doktryny wypdzenia bdzie przez nas traktowane jako dziaanie skierowane przeciw dobrym stosunkom polsko-niemieckim.

Polska musi rwnie na forum europejskim wyranie przeciwstawi si doktrynie wypdzenia jako moralnej rewizji wspczesnej historii Europy i niemieckiej odpowiedzialnoci za drug wojn wiatow i jej nastpstwa.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 23 sierpnia RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]