Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-10-2009
Suma wszystkich bdw – owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej po ratyfikacji traktatu lizboskiego

Dzisiejsza ratyfikacja traktatu lizboskiego to wynik wszystkich bdw popenionych w trakcie procesu jego negocjacji, zawierania i ratyfikacji.

Po serii niepotrzebnych napi z Niemcami o sprawy – w najlepszym razie prestiowe, a czsto niepowane – rzd Jarosawa Kaczyskiego pn wiosn’2007 zdecydowa si przyj stanowisko niemieckie w najwaniejszej kwestii europejskiej: wznowienia prac nad odrzuconym we Francji i w Holandii traktatem konstytucyjnym.

Zgodziwszy si na negocjacje nowego traktatu tworzcego nowe instytucje wadzy i nowe kompetencje Unii Europejskiej, rzd Kaczyskiego nie powiza naszej zgody z adnymi realnymi dowodami wikszej solidarnoci europejskiej: ani z wyrwnaniem dopat bezporednich dla polskich rolnikw do poziomu oglnoeuropejskiego, ani z zaniechaniem budowy gazocigu batyckiego, ani z rozszerzeniem na Polsk niemieckich zasad pomocy publicznej.

Zupenie porzucono postulat potwierdzenia szacunku Unii Europejskiej dla ycia chrzecijaskiego narodw Europy – sprowadzajc cao polskich da do utrzymania arytmetycznej siy polskiego gosu (najpierw „Niecea albo mier” PO, potem „pierwiastek albo mier” PiS). Spraw t potraktowano jedynie jako demonstracj stanowczoci i bardzo szybko porzucono. Sia polskiego gosu w Unii Europejskiej zostaa dwukrotnie zredukowana. Jednoczenie nowy sposb liczenia gosw zmniejszy w ogle znaczenie pastw Europy rodkowej (tzw. Nowej Unii) przy podejmowaniu wsplnych decyzji.

W finaowej fazie negocjacji traktatowych rzd – kierujc si racjami partyjnymi PiS – zdecydowa si na rozwizanie Sejmu, co stanowio akt kompletnej nieodpowiedzialnoci za przyjt wadz.

Zgadzajc si na traktat – w trakcie ju trwajcej kampanii wyborczej – premier Kaczyski przedstawi go jako wielki sukces, nieopatrujc adnymi zastrzeeniami (przez co Polska nie moga ich potem podnie w czasie kryzysu irlandzkiego). Premier da pierwszestwo partyjnej propagandzie sukcesu przed potrzeb podnoszenia polskich postulatw na forum midzynarodowym.

Rzd Donalda Tuska, ignorujc niepewny wynik ratyfikacji w Czechach, Wielkiej Brytanii i Irlandii (co zapowiadalimy publicznie ju w grudniu’2007) postanowi w ekspresowym tempie przyj ustaw ratyfikacyjn, bo premier chcia by prymusem Europy. Spowodowao to wzmoenie midzynarodowych naciskw na Prezydenta Rzeczypospolitej, od ktrego dano szybkiej i ostatecznej ratyfikacji. Ustawa ratyfikacyjna jeszcze bardziej ograniczya moliwoci polskiej inicjatywy w Europie po odrzuceniu traktatu w pierwszym referendum irlandzkim i potem, w czasie irlandzkich negocjacji o opatrzenie go protokoem gwarantujcym sprawy istotne dla irlandzkich interesw. Premier Tusk – chcc by prymusem Europy – straci tak moliwo.

Prezydent Lech Kaczyski po referendum irlandzkim niemal od razu zapowiedzia, e oczekuje zmiany stanowiska Irlandii, po czym traktat podpisze. Tym samym wczy si nie tylko w presj midzynarodow na spoeczestwo irlandzkie, ale przede wszystkim podway fundamentaln dla Europy (i formalnie powtrzon w traktacie lizboskim) zasad jednomylnoci kluczowych decyzji dla Unii Europejskiej. Zasada jednomylnoci zostaje faktycznie zmieniona z obowizku uznawania stanowiska wszystkich pastw w mechanizm presji na pastwa, ktrych stanowiska si nie uznaje.

Wreszcie bdem bya deklaracja prezydenta o natychmiastowoci podpisu po przyjciu traktatu w Irlandii, bez adnych zastrzee prawnych. To uniemoliwio choby konsultacje w tej sprawie z Czechami. Wynikiem tych pochopnych deklaracji jest dzisiejsza ratyfikacja.

Efekt to traktat radykalnie zmniejszajcy pozycj Polski i Europy rodkowej w Unii Europejskiej, demonstracyjnie odrzucajcy znaczenie chrzecijastwa dla Europy i redefiniujcy w duchu radykalnego liberalizmu wartoci podstawowe Unii, zwikszajcy jej wadz bez adnych dowodw wikszej solidarnoci w Europie, zachowujcy tak niesprawiedliwe rozwizania jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy dyskryminacja polskiego rolnictwa. Traktat zwiksza kompetencje Unii Europejskiej w polityce zewntrznej bez adnego okrelenia jej celw w sprawach takich jak rozszerzenie czy bezpieczestwo Europy rodkowej.

Ksztat traktatu i jego przyjcie to – w polityce polskiej – wynik pierwszestwa racji partyjnych nad pastwowymi i kompleksw naszej klasy politycznej PO-PiS, uniemoliwiajcych prowadzenie aktywnej polskiej polityki europejskiej.

Obrona caoci interesw Polski – a wic naszych wartoci, naszej wizji wsppracy europejskiej, naszych narodowych praw – w Europie ksztatowanej przez traktat lizboski wymaga bdzie zasadniczych zmian w polskiej polityce. S one konieczne – jeli chcemy by podmiotem, a nie przedmiotem polityki midzynarodowej.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy

Warszawa, 10 padziernika RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]