Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-10-2009
Przeciw oligarchii cwaniakw – owiadczenie po konferencji krajowej Prawicy Rzeczypospolitej

Zarzd Gwny Prawicy Rzeczypospolitej, zebrany na konferencji z udziaem czonkw Rady Politycznej, zwraca si do Sejmu RP o jak najszybsz zamian obecnego rzdu. Odwoanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ministra Mariusza Kamiskiego, potwierdza, e rzdy premiera Tuska stanowi bezporednie zagroenie dla interesu publicznego. Zmiana rzdu wymaga zarwno zaangaowania i gosw opozycji, jak moralnej reakcji po stronie uczciwych i odpowiedzialnych politykw wikszoci.

Jednoczenie wystpujemy zdecydowanie przeciw prbom wzmacniania pozycji politycznej postkomunistycznego SLD. Wprowadzanie postkomunistw do wiata wadzy – a widzimy to ju w mediach publicznych – samo w sobie stanowi pogbienie kryzysu pastwa. Zdolno do zmiany rzdu stanowi test odpowiedzialnoci politycznej wszystkich si politycznych. Obecny kryzys nie moe sta si jedynie poywk dla kolejnej fazy walk partyjnych. Uczestnicy afer musz zosta pocignici do odpowiedzialnoci karnej, a Polska ju dzi musi dosta elementarnie wiarygodny rzd. Kraj nie moe by skazany na wadz subkultury cwaniactwa: mwienie przez politykw czego innego publicznie, czego innego prywatnie, opieranie polityki nie na odpowiedzialnoci i przekonaniach, ale na sondaach i dzy wadzy, zacieranie granicy midzy wiatem polityki a pwiatkiem pseudorozrywki. A to wanie oligarchia cwaniakw stworzya klimat dla otwartych naduy i handlowania wadz publiczn.

Szczegln manifestacj nieodpowiedzialnoci caej klasy politycznej PO-PiS byy wydarzenie prowadzce do ratyfikacji traktatu lizboskiego, ktry dramatycznie obnia pozycj Polski w Unii Europejskiej i zmniejsza moliwoci polskiej polityki europejskiej. Nasza ocen tych dziaa i zaniecha przedstawilimy w owiadczeniu „Suma wszystkich bdw” (zaczone w aneksie).

Reagujc na wydarzenia, domagajc si dziaa poprawiajcych stan pastwa, jestemy jednoczenie wiadomi, e warunkiem penej realizacji dobra wsplnego narodu jest przywrcenie polityce jej moralnego wymiaru oraz znaczenia odpowiedzialnoci i przekona. Mamy wiadomo, e analiza bada poparcia dla kandydatw na urzd Prezydenta RP potwierdza pozycj Prawicy Rzeczypospolitej jako pitej partii w Polsce i realnej propozycji politycznej dla wszystkich, ktrzy pragn silnej Polski jako pastwa opartego na wartociach cywilizacji chrzecijaskiej. Nakada to na nas obowizek wzmoonej pracy nad przygotowaniem do przyszorocznych wyborw prezydenckich i samorzdowych. Jestemy gotowi w tej pracy wspdziaa ze wszystkimi rodowiskami podzielajcymi wartoci, ktrym suymy. Zachcamy Wszystkich do odwanego mylenia o polityce: Polsk mona i trzeba zmieni. Wymaga to tylko naszego zaangaowania i nie godzenia si na wadz oligarchii cwaniakw. Trzeba si jej przeciwstawi – to nasz obowizek.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej: (-) Marek Jurek, przewodniczcy, (-) Lucyna Winiewska (wiceprzewodniczca), (-) Jan Abgarowicz, wiceprzewodniczcy Rady Politycznej

Warszawa, 13 padziernika RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]