Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Prawica Rzeczypospolitej na Podlasiu

Spotkanie z Wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej Marianem Pik w apach

W niedziel 11 padziernika 2009 roku w apach miao miejsce spotkanie z Wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej, posem I, III, IV i V kadencji Marianem Pik.
W spotkaniu uczestniczy rwnie Penomocnik okrgowy Wicemarszaek Wojewdztwa Podlaskiego Bogusaw Dbski oraz radny Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego Jacek apiski.
Zgromadzeni czonkowie, sympatycy oraz mieszkacy ap i okolicy w swoich pytaniach poruszyli wiele interesujcych tematw. Ich obecno wiadczy o poszukiwaniu przez wyborcw alternatywy dla partii znajdujcych si obecnie w parlamencie. Tak alternatyw widz w Prawicy Rzeczypospolitej.
Podczas dyskusji poruszono m.in. problematyk zwizan z rol Polski w Unii Europejskiej i ratyfikacj Traktatu Lizboskiego, ktry Wiceprezes Pika nazwa najwikszym nieszczciem w polityce zagranicznej po 1989 roku. Wskaza na wynikajce z niego osabienie polskiego gosu w Unii Europejskiej i wzmocnienie pozycji Niemiec.
Zgromadzeni byli naturalnie zainteresowani stanowiskiem Prawicy wobec ujawnionej afery hazardowej, ktra obrazuje stan kryzysu na polskiej scenie politycznej. Marian Pika zwrci uwag na konieczno przeprowadzenia reformy politycznej i wprowadzenia jednomandatowych okrgw wyborczych. Obecne modele partii politycznych, pose Pika porwna do armii, gdzie jedna osoba peni rol przywdcy, a pozostaym czonkom wpaja si bezwzgldne posuszestwo i zabrania wasnego mylenia. Jednomandatowe okrgi wyborcze powoduj, i posowie s „bliej” spoeczestwa a wyborcy maj moliwo oceny ich dziaa w parlamencie.
Zwrcono rwnie uwag na konieczno wspierania polityki prorodzinnej, ktra ma zapobiec zbliajcemu si kryzysowi demograficznemu oraz zaamaniu si systemu emerytalnego i systemu finansw publicznych.
Na zakoczenie Wiceprezes Marian Pika wraz z Wicemarszakiem Bogusawem Dbskim zachcili zgromadzonych do dalszego organizowania struktur Prawicy w powiecie, poszukiwania osb o zbienych pogldach i nawizywania z nimi bliszej wsppracy w perspektywie zbliajcych si wyborw samorzdowych i wyborw prezydenckich.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]