Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-10-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczpospolitej w sprawie Radia Maryja

Prawica Rzeczpospolitej apeluje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zdecydowan i stanowcz reakcj na wszystkie formy antypolskiej nienawici i pogardy wystpujce za granic. W szczeglnoci apelujemy o reakcj na przygotowywany film "Crka Hitlera", ktrego przedmiotem ma by Radio Maryja.

Radio Maryja jest oglnopolskim katolickim nadawc radiowym, dziaajcym na podstawie koncesji udzielonej przez Pastwo Polskie i zgodnie z przepisami prawa polskiego. Przypisywanie mu zbrodniczych koneksji ideowych i politycznych obraa Pastwo Polskie i Koci Katolicki oraz po prostu rozum i sprawiedliwo. Tego typu zachowania powinny spotka si nie tylko ze zdecydowan reakcj polityczn, ale i prawn, uniemoliwiajc bezkarne obraanie polskich instytucji na arenie midzynarodowej. Praktyka nienawici i pogardy stanowi zawsze amanie praw czowieka i nie moe by nigdy tolerowana.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 22 X RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]