Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-05-2007
Parlamentarzyci otrzymali kopi obrazu Matki Boej Trybunalskiej

26.5.Piotrkw Tryb. (PAP) - Przedstawiciele Sejmu i Senatu odebrali w sobot w Piotrkowie Tryb. (dzkie) kopi obrazu Matki Boej Trybunalskiej - patronki polskich parlamentarzystw. Uroczystoci, w ktrych uczestniczyo kilkaset osb, odbyy si na Rynku Trybunalskim.

Przed rozpoczciem mszy witej na Rynek dotara procesja, ktra wyruszya z kocioa oo. Jezuitw. Delegacj parlamentarzystw, przedstawicieli, wadz miasta i wojewdztwa oraz mieszkacw przywita arcybiskup dzki Wadysaw Ziek.

"Posowie i senatorowie usilnie zabiegali o to, by Matka Boska Trybunalska zostaa ich patronk. Pragn mocno podkreli, e byo to zgodne dziaanie wszystkich parlamentarzystw, niezalenie od przynalenoci partyjnej. Wiemy z tym nadziej na odnow polskiego ycia politycznego" - powiedzia arcybiskup.

Kopi obrazu Matki Boej Trybunalskiej, ktra ma trafi do sejmowej kaplicy, odebrali posowie Elbieta Radziszewska (PO), Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej) i Andrzej Dera (PiS).

Mszy witej przewodniczy Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. arcybiskup Jzef Kowalczyk. Odczyta dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu Matki Boej Trybunalskiej patronk polskich parlamentarzystw.

Homili wygosi arcybiskup, metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Wyrazi nadziej, e sobotni akt "posuy jednoci polskich parlamentarzystw dla dobra kadego czowieka i naszej Ojczyzny". "Stajemy na Rynku, w rodku miasta, w ktrym powstaa tradycja polskiego parlamentaryzmu. Modlimy si o to, by kady z posw i senatorw, podnoszc rk, robi to w zgodzie z wasnym sumieniem" - mwi metropolita warszawski.

W maju ub.r. koronacji obrazu dokona papie Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski. Wczeniej korony powici Jan Pawe II. We wrzeniu, w piotrkowskim sanktuarium Matki Boej Trybunalskiej, miao miejsce uroczyste dzikczynienie za akt koronacji.

Obraz Matki Boej Trybunalskiej, namalowany przez nieznanego woskiego artyst w XVI wieku, zosta w 1580 roku ofiarowany Trybunaowi Koronnemu (najwyszemu sdowi wczesnej Rzeczypospolitej), powoanemu w Piotrkowie Trybunalskim przez krla Polski Stefana Batorego. Obecnie dzieo znajduje si w kociele oo. Jezuitw, w sanktuarium Matki Boej Trybunalskiej. Sanktuarium jest powszechnie uznanym miejscem modlitwy za sprawujcych wadz.

Trybuna Koronny powsta w 1578 roku; wwczas zasiadao w nim 27 przedstawicieli szlachty i szeciu duchowiestwa. Trybuna zbiera si w Piotrkowie (dla ziem wielkopolskich), Lublinie (dla Maopolski) i ucku (dla ziem ruskich); z czasem orzecznictwo uckie przeniesiono do Lublina.

Trybuna by drug i ostatni instancj dla sdw ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych i karnych. W XVIII w. trybunay znalazy si praktycznie pod cakowitym wpywem magnaterii. Sejm Czteroletni (1788-1792) zreformowa ich funkcjonowanie, jednak zmiany przerway rozbiory.(PAP)



Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]