Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-08-2007
Senatorowie Maziarz i Biela nowymi czonkami Prawicy

22.8.Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Marek Jurek poinformowa w rod o przystpieniu do klubu i partii senatorw Mieczysawa Maziarza i Adama Bieli.

Maziarz do Senatu startowa z list Ligi Polskich Rodzin z Rzeszowa.

Biela by posem na Sejm III kadencji, senatorem V kadencji. W latach 2003-2004 by obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a w maju 2004 zosta jego czonkiem. Z jego inicjatywy powstaa intergrupa w PE - Rodzina w Europie. Do Senatu startowa z list LPR z Chema.

Biela w imieniu senatorskiego Klubu Narodowego, do ktrego naley, zadeklarowa na konferencji, e ten klub "bdzie mg by transmisj w izbie wyszej poprawek legislacyjnych zoonych przez posw Prawicy". Jak doda, klub zrzesza senatorw prawicowych, "ktrzy maj prawo przynalee do rnych ukadw politycznych". "Bardzo blisko nam jest do Prawicy - doda.

Program klubu senatorskiego to, jak powiedzia Biela, "nowelizacja ustawy o powszechnym uwaszczeniu, ktra bya projektem senatorskim i sprawa kredytw starego portfela", czyli kredytw zacignitych w okresie polskiej hiperinflacji.

Maziarz zadeklarowa, e "sercem jest cakowicie oddany marszakowi Jurkowi". "Swoje dziaania bd realizowa, aby lepiej suy Polsce i spoeczestwu" - owiadczy.

Pytany o wybory Jurek powiedzia, e Prawica rozwaa moliwoci startu z rnymi partiami. "Na pewno Prawica wystawi swoich kandydatw do Senatu" - zaznaczy Jurek.

"Za najwaciwsze rozwizanie w obecnej sytuacji wyborczej uwaabym wsplny start PSL, LPR i Prawicy" - powiedzia Jurek. "Ale to wymagaoby odejcia jednej z wymienionych partii z dosy niefortunnego projektu politycznego, w ktrym bierze udzia" - oceni. (PAP)


Mieczysaw Maziarz

Okrg wyborczy nr 22 (Rzeszw)
Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Urodzi si 4 maja 1949 r. w Ulanowie (woj. podkarpackie).

W 1973 r. ukoczy Wydzia Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Pierwszy stopie specjalizacji z chorb wewntrznych uzyska w 1979 r., a drugi w 1987 r. Ma take drugi stopie specjalizacji z nefrologii (1999 r.). Od 1973 r. pracuje w szpitalu powiatowym w Kolbuszowej (Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej). W latach 1995-2002 peni funkcj zastpcy dyrektora do spraw lecznictwa, a od 1993 r. jest ordynatorem Oddziau Dializoterapii i Nefrologii tego szpitala.

W latach 1998-2005 by radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego.

onaty, ma troje dzieci.


Adam Biela

Okrg wyborczy nr 7 (Chem)
Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin
Pose III kadencji, senator V kadencji

Urodzi si 5 wrzenia 1947 r. w miejscowoci Syrynia (woj. lskie).

W 1970 r. ukoczy studia na Wydziale Filozofii Chrzecijaskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973 r. uzyska stopie doktora, a w 1980 r. - doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysowej. W 1990 r. uzyska tytu profesora, za w 1992 r. - stanowisko profesora zwyczajnego. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odby na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor w latach 1975-1976 oraz w Decision Research w Eugene (Oregon) w latach 1982-1983. By stypendyst Fundacji Kociuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Humboldta.

W latach 1993-1998 peni funkcj dziekana Wydziau Nauk Spoecznych KUL. Obecnie kieruje Katedr Analizy Decyzyjnej oraz Katedr Psychologii Organizacji i Zarzdzania na tej uczelni.

Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii.

W latach 1993-1998, przez dwie kadencje, zasiada w Centralnej Komisji do Spraw Tytuu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczcym Oglnopolskiego Forum Stowarzysze Uwaszczeniowych "Wasno i Gospodarno".

Naley do NSZZ "Solidarno", by czonkiem jej wadz uczelnianych na KUL.

Od 1997 r. do 2001 r. by posem na Sejm. Pracowa w Komisji Skarbu Pastwa, Uwaszczenia i Prywatyzacji, Komisji Transportu i cznoci oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomoci i niektrych ruchomoci osb fizycznych przejtych przez pastwo lub gmin miasta stoecznego Warszawy oraz o rekompensatach.

W Senacie V kadencji by czonkiem Komisji Emigracji i Polakw za Granic oraz Komisji Skarbu Pastwa i Infrastruktury. Z jego inicjatywy doszo do uchwalenia ustawy o zmianie niektrych ustaw dotyczcych nabywania wasnoci nieruchomoci, ktra umoliwia uwaszczenie sprzedanych wraz z najemcami mieszka zakadowych.

W latach 2003-2004 by obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od 1 maja do 19 lipca 2004 r. - czonkiem tego parlamentu. Z jego inicjatywy powstaa intergrupa w Parlamencie Europejskim - Rodzina w Europie.

onaty, ma troje dzieci.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]