Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-10-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – po posiedzeniu Rady Europejskiej

Wyniki i przebieg midzyrzdowego szczytu Unii Europejskiej potwierdzaj, niestety, brak rzeczywistej polskiej polityki europejskiej. Dziaania rzdu Donalda Tuska na forum Unii to jedynie reakcje na cudze propozycje, bez zdolnoci samodzielnej inicjatywy w sprawach solidarnoci i wsppracy europejskiej. Rzd Tuska ponownie nie podj sprawy zagwarantowania Polsce rwnoci w dziedzinie dopat do gospodarstw rolnych i w dziedzinie pomocy publicznej – niezmienionych mimo zgody rzdw Kaczyskiego i Tuska na zmian zasad naszej akcesji w kluczowej dziedzinie siy polskiego gosu na szczytach midzyrzdowych.

Naciski na Polsk, by po ograniczeniu emisji dwutlenku wgla (idcym dalej ni limity okrelone w porozumieniu z Kioto) wcza si teraz w finansowanie ograniczania dalekowschodniej konkurencji gospodarczej dla krajw zachodnioeuropejskich (bo taki sens ma opacanie ograniczania przez kraje pozaeuropejskie emisji CO2) stanowi bardzo powane naruszenie interesw Polski i uderzenie w konkurencyjno naszej gospodarki. Nie mona uzna za jakikolwiek sukces oglnikowej deklaracji, e Unia wemie pod uwag „zdolno do ponoszenia kosztw przez mniej zamone kraje UE”. Zapis ten moe pozosta rwnie goosowny jak niemieckie deklaracje o europejskiej solidarnoci energetycznej (wpisane do traktatu lizboskiego) – przy jednoczesnej kontynuacji budowy gazocigu batyckiego.

Pakiet energetyczny zawierajcy radykalne ograniczenia energetyki opartej na wglu oznacza – w warunkach kryzysu – zatrzymanie wzrostu gospodarczego w Polsce i znaczny wzrost cen energii elektrycznej. Zdecydowanie niekorzystny dla Polski jest projekt reformy budetu Unii, przewidujcy zmniejszenie nakadw na polityk spjnoci i wsparcie rolnictwa i przeniesienie uzyskanych t drog rodkw na nowe technologie, polityk klimatyczn i dziaalno midzynarodow. Oznacza to korzyci najzamoniejszych pastw Unii kosztem wsparcia rozwojowego krajw rodkowoeuropejskich. Wszystkie te elementy potwierdzaj kierunek polityki wyznaczony przez traktat lizboski: ograniczenie solidarnoci europejskiej na rzecz dominacji pastw najsilniejszych.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy
Warszawa, 31 padziernika RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]