Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-11-2009
Prawica Rzeczypospolitej w Maopolsce - Tarnowskie: Wsplnota z Prawic do samorzdu?

Wsplnota z Prawic do samorzdu?

Bieca sytuacja polityczna w kraju oraz wybory prezydenckie i samorzdowe byy przedmiotem konferencji prasowej zwoanej przez Prawic Rzeczypospolitej w Tarnowie. W konferencji wzi udzia Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.

- Polska nie tylko nie musiaa zaakceptowa Traktatu Lizboskiego, ale nawet sam traktat mg mie lepszy ksztat. Ostateczna ratyfikacja to wynik wszystkich bdw popenionych w trakcie procesu negocjacji, zawierania i ratyfikacji – mwi w Tarnowie Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej, Marek Jurek - Efekt tej sumy bdw to radykalne osabienie pozycji Polski i Europy rodkowej w Unii, traktat demonstracyjnie odrzucajcy znaczenie chrzecijastwa dla Europy i redefiniujcy w duchu radykalnego liberalizmu wartoci podstawowe Unii, zwikszajcy jej wadz bez adnych dowodw wikszej solidarnoci w Europie, zachowujcy tak niesprawiedliwe rozwizania, jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy dyskryminacja polskiego rolnictwa.

Odnoszc si do przyszorocznych wyborw prezydenckich Marek Jurek stwierdzi, e wyraa gotowo kandydowania, ostatecznej decyzji jednak jeszcze nie podj. Nie tak dawno z apelem do Marka Jurka o kandydowanie na urzd Prezydenta RP zwrcia si grupa intelektualistw i dziaaczy spoecznych. - Dowiadczenia okresu budowy wolnej Polski wskazuj na konieczno prowadzenia polskich spraw przez osoby o nieposzlakowanym yciorysie, troszczce si w pierwszej kolejnoci o dobro wsplne, odznaczajce si gbokim patriotyzmem, poczuciem honoru i odpowiedzialnoci. Szczeglnie teraz, kiedy nasz kraj bierze udzia w strukturach Unii Europejskiej, potrzeba aby na jego czele stan prawdziwy m stanu, twardo bronicy interesu Polski. Uwaamy, i wymienione wyej cechy oraz dowiadczenie potrzebne do odpowiedzialnego sprawowania najwyszych urzdw posiada marszaek Marek Jurek – napisali w apelu.

Janusz Kwaniak, Penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej na okrg tarnowski i czonek Zarzdu Krajowego Partii poinformowa o planach Prawicy w zakresie przyszorocznych wyborw samorzdowych.
- Prawica Rzeczypospolitej podja si zadania budowy ponadpartyjnego komitetu wyborczego wyborcw skupiajcego rne rodowiska o prawicowym rodowodzie. W skad komitetu wejd nie tylko partie polityczne, ale te liczne stowarzyszenia i organizacje spoeczne – mwi Kwaniak.
Jak poinformowa Janusz Kwaniak, w stopniu zaawansowanym prowadzone s rozmowy ze Wsplnot Maopolsk Marka Nawary i wiele wskazuje na to, e Prawica Rzeczypospolitej pjdzie do wyborw z formacj obecnego Marszaka Wojewdztwa. Wol wsppracy wyraziy take Polska XXI, Stronnictwo PIAST, Polskie Forum Ludowo Chrzecijaskie OJCOWIZNA.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]