Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-11-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – w zwizku z rzdowymi zamiarami prywatyzacji Giedy Papierw Wartociowych

Zdecydowanie wystpujemy przeciw rzdowemu projektowi prywatyzacji Giedy Papierw Wartociowych. Praktycznym skutkiem jego urzeczywistnienia byaby likwidacja polskiego rynku kapitaowego i przeniesienie obrotu akcjami i obligacjami za granic. Sprzeda giedy „inwestorowi strategicznemu” doprowadzi do sytuacji, w ktrej GPW stanie si jedynie „kocwk” w komputerze zagranicznego waciciela. Uparcie forsowana koncepcja „inwestorw strategicznych” zarwno zmarnowaa niepowtarzaln szans, jak nis proces prywatyzacji na wzmocnienie polskiej klasy redniej i ksztatowanie zdrowej struktury wolnego spoeczestwa, jak rwnie do radykalnego osabienia innowacyjnoci polskich przedsibiorstw, z powodu przeniesienia za granic orodkw logistycznych i badawczo-rozwojowych, i tym samym moliwoci kreowania gospodarki opartej o wiedz.

Polskie podmioty gospodarcze obecnie maj moliwo emisji akcji na obcych giedach, jednak ze wzgldu na koszty i wymagania w pozyskaniu kapitau nie korzystaj z tego mechanizmu. Gieda powinna by miejscem jak najtaszego spotkania krajowych oszczdnoci z polskimi pomysami produktywnego ich wykorzystania, w celu rozwoju polskiej przedsibiorczoci i tworzenia miejsc pracy w Polsce. Prywatyzacja doprowadzi do podwyszenia kosztw kapitau i tym samym utraty opacalnoci dla wielu krajowych inwestycji. Dla oszczdzajcych w OFE prywatyzacja Giedy Papierw Wartociowych bdzie oznaczaa nisze emerytury z filara kapitaowego.

Polski nie sta na prywatyzacj Giedy tylko po to eby pojutrze, po dowiadczeniu nieefektywnoci rynku kapitaowego, budowa now gied, ktra mogaby konkurowa z gied, ktr rzd chce jutro sprywatyzowa.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 24 XI RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]