Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-12-2009
"Zasady maj konsekwencje" - artyku Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

Prawa Boga i prawa czowieka rosn razem albo razem zanikaj.
Cae szczcie, e wyrok Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w sprawie krzyy wywoa tak szerokie oburzenie. Miejmy tylko nadziej, e nie jest to ani somiany, ani sztuczny ogie. Bo wyrok przeciw Wochom to moe ostatni sygna alarmowy, by uruchomi w Europie przeciwprd dla zorganizowanej dechrystianizacji. A „uruchomi” to w istocie rzeczy znaczy z odwag, determinacj, uporem pracowa dla jego uruchomienia – bo przecie nie stanie si to od razu, od reakcji spoecznych do realnych dziaa pastw droga daleka.

Cho mamy rwnie prawo do realistycznego optymizmu – bo w Europie cigle yj miliony ludzi wierzcych w Boga, Dekalog i Ewangeli. O tym, e prawa czowieka mog by wykorzystywane przeciw sprawiedliwoci, dobru wsplnemu narodw, po prostu prawom ludzi, wielokrotnie mwili w cigu ostatnich 200 lat papiee, poczwszy od Quod aliquantum Piusa VI. W naszych czasach przed naduyciami w imi ideologii praw czowieka ostrzegali Pius XII, pokazujc na niepeno (mimo zalet) Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka, i Jan Pawe II – nazwany papieem praw czowieka – ktry uparcie powtarza dwie zasady: e prawa Boga i prawa czowieka rosn razem albo razem zanikaj, oraz e prawa czowieka s nieoddzielne od praw narodu i rodziny.

Czym natomiast jest Europejski Trybuna Praw Czowieka? Instancj powoan na mocy i dla obrony Europejskiej Konwencji Praw Czowieka i Podstawowych Swobd przez pastwa, ktre w wikszoci nie respektuj nawet pierwszego z wymienionych w Konwencji tej praw – prawa do ycia, o ktrym mwi art. 2 tego dokumentu. Zasiadajcy w Trybunale sdziowie to w ogromnej wikszoci delegaci pastw amicych zasady Konwencji. Wanie na to zwracalimy uwag, kiedy Sejm przed 17 laty decydowa o przyznaniu Europejskiemu Trybunaowi Praw Czowieka wadzy nad Polsk. Z nielicznym gronem politykw apelowaem wtedy o ostrono przy przyznawaniu Trybunaowi Strasburskiemu jurysdykcji.

Mona bowiem nawet dzi udawa, e prawa czowieka, o ktrych mwi papie Benedykt XVI i premier Zapatero, s tym samym, ale nie wiadczy to ani o powanym stosunku do opinii publicznej, ani tym bardziej – do samych praw czowieka. Ale nawet udawa chyba nie mona, e Polska – jako uczestnik – ma realny wpyw na kierunek orzecznictwa ETPC, e dziki udziaowi w nim w jakimkolwiek stopniu stawilimy czoa kontrkulturze mierci, degradacji rodziny i natury ludzkiej. Dzi po wyrokach w sprawie pani Tysic, rwnie po serii wyrokw antylustracyjnych – pora zada naszej oficjalnej polityce proste pytanie: co dalej z udziaem Polski w Trybunale Strasburskim?

adnie zreszt brzmice deklaracje, e „nikt nie bdzie w Polsce przyjmowa do wiadomoci, e w szkoach nie wolno wiesza krzyy”, niczego nie zaatwiaj. Bo wprawdzie dzi prezydent Kaczyski twierdzi, e wyrokw ETPC nie bdzie przyjmowa do wiadomoci, ale wczoraj, po wyroku w sprawie pani Tysic, premier Kaczyski pierwszy powiedzia po prostu, e jest wyrok, wic bdziemy go wykonywa.

Wadze pastwa si zmieniaj – jego zobowizania trwaj. Albo wic zgadzamy si z permanentnym wywracaniem sensu praw czowieka przez Trybuna Strasburski oraz uznajemy pastwa aborcyjne i eutanazyjne za przestrzegajce praw ludzkich, albo musimy postawi kropk nad i, czy raczej krzyyk nad Trybunaem Strasburskim. Polska powinna odrzuci jurysdykcj Europejskiego Trybunau Praw Czowieka, przekazujc nadzr nad przestrzeganiem zasad Europejskiej Konwencji Praw Czowieka naszemu polskiemu Sdowi Najwyszemu. I powinnimy jednoczenie zadeklarowa na forum Rady Europy (wbrew wiadomoci potocznej Trybuna Strasburski nie jest instytucj Unii Europejskiej), e Polska jest gotowa powoa wspln sdow instancj chronic prawa czowieka z pastwami szanujcymi publiczne prawa Kocioa, prawa rodziny, prawo do ycia i godno natury ludzkiej.

Nie zamierzam w tym miejscu koczy owiadczeniem – tertium non datur! Wprawdzie wypowiedzenie jurysdykcji ETPC uwaam za krok najwaciwszy, ale jeli prezydent Kaczyski lub premier Tusk widz szans jego reformy albo szybkich zmian w przepisach Europejskiej Konwencji Praw Czowieka, niech je proponuj. Najgorcej ycz powodzenia i jestem gotw te dziaania wspiera. Zgodzi si nie mona na jedno – na udzenie opinii publicznej, na gr pozorw, na deklaracje intencji bez zobowiza. Walka o prawd w yciu publicznym to przede wszystkim walka z nabieraniem opinii publicznej przez wadz.

Dzi obowizek dowodu dopuszczalnoci jurysdykcji Trybunau Strasburskiego spoczywa na tych, ktrzy uwaaj, e nadal j mona zachowa. Na koniec drugie wspomnienie historyczne. Gdy przed 10 laty Holandia ostatecznie wprowadzaa prawo o eutanazji, wsplnie z przyjacimi zwrcilimy si do premiera Buzka, eby wystpi o wykluczenie Holandii z Rady Europy. Premier wyrazi smutek z powodu decyzji Holandii, ale nie uzna jakichkolwiek reakcji na forum Rady Europy za rzecz waciw. Dzi profesor Buzek jest przewodniczcym Parlamentu Europejskiego, a w tym czasie kolejne kraje Europy wprowadziy u siebie eutanazj. Moe teraz smutek profesora zrobi na nich wraenie.

rdo:
Go Niedzielny, artyku z numeru 48/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]