Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-12-2009
Marek Jurek do PiS: Moemy rozmawia

Prawica Rzeczypospolitej jest gotowa do wsppracy z PiS. Wsppraca ta musi by jednak oparta na poszukiwaniu tego, co wsplne i na wzajemnym szacunku - podkreli Marek Jurek.

Polityk zaznaczy, e jego ugrupowanie - przy rnych zastrzeeniach - odbiera PiS jako parti najblisz, a nadchodzcy rok bdzie czasem definiujcym dalsz polityk pastwa, poniewa zbliaj si wybory prezydenckie, samorzdowe i parlamentarne.

- Uwaamy, e powinnimy wsplnie zdecydowa, czy t drog chcemy przeby razem czy osobno - powiedzia Jurek na konferencji prasowej w Lublinie.

- Jestemy gotowi do stworzenia - czy to w wyborach parlamentarnych czy innych - koalicji typu CDU/CSU, natomiast na pewno nasza partia nie bdzie kandydowa z listy innej partii, to nie wchodzi w gr - podkreli szef Prawicy Rzeczypospolitej.

Obecnie - jak poinformowa Jurek - midzy Prawic Rzeczypospolitej i PiS nie tocz si bezporednie rozmowy. - S kontakty, ale trudno je jeszcze okreli jako rozmowy - zaznaczy.

Prawica Rzeczypospolitej - mwi Jurek - oczekuje publicznego poparcia jej postulatw, dotyczcych m.in. zachowania waluty narodowej, banku narodowego i polityki pieninej, poniewa w tych instytucjach widzi rdo sukcesu Polski w minimalizowaniu skutkw wiatowego kryzysu gospodarczego.

- Rozmowy bezporednie nie s tak wice jak publicznie prowadzony dialog, to znaczy publiczne reakcje na publiczne deklaracje. Te pierwsze reakcje, ktre usyszelimy, nie nastrajaj optymizmem - mwi Jurek.

Zapytany, czy Prawica Rzeczypospolitej mogaby poprze kandydatur Lecha Kaczyskiego w wyborach prezydenckich, Jurek odpowiedzia, e "byaby to decyzja bardzo trudna".

Jego zdaniem Lech Kaczyski "w wielu sprawach nie prowadzi polityki, ktrej oczekiwali jego wyborcy". Wymieni tu jako przykady spraw Traktatu Lizboskiego, potwierdzenia w Konstytucji ochrony ycia pocztego i "bierno" prezydenta w kwestii praw rodziny.

Jurek doda, e poparcie Lecha Kaczyskiego byoby ewentualnie moliwe, gdyby stronnictwa prawicowe doprowadziy do uksztatowania wikszoci prezydenckiej na wzr francuski.

Polityk skrytykowa Traktat Lizboski, ktry wedug niego oznacza "drastyczne obnienie pozycji Polski w Europie".

rdo: www.rp.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]