Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-12-2009
Marek Jurek w "Naszym Dzienniku": PiS rozmydla kwesti wsppracy

Prawica Rzeczypospolitej zoya deklaracj o gotowoci podjcia partnerskiej dwupartyjnej wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci. Skd ten pomys?
- To naturalna propozycja, skoro tegoroczne wybory europejskie potwierdziy konkluzj ubiegorocznych wyborw uzupeniajcych do Senatu na Podkarpaciu, czyli nasz status pitej partii w Polsce. Partia musi samodzielnie walczy o poparcie spoeczne, ale partie mog robi to razem - jeli wzajemnie uznaj swj mandat. My uznajemy mandat PiS i szanujemy jego wyborcw. Zaczyna si ju rok bardzo wanych decyzji politycznych, wyboru strategii, ktre kada partia musi podj. Wyniki wyborw i badania opinii spoecznej przed wyborami prezydenckimi pokazuj, e istniej dzi dwa rodowiska zdolne budowa szersze poparcie spoeczne: Prawo i Sprawiedliwo i Prawica Rzeczypospolitej. Nie ukrywajc wic zasadniczych rnic z PiS, potwierdzilimy gotowo partnerskiej i solidarnej wsppracy na rzecz budowy najszerszej wikszoci zdolnej do odsunicia PO od wadzy. Wobec polityki PiS mamy istotne zastrzeenia. Mam na myli polityk europejsk tej partii (traktat lizboski i dwuznaczne stanowisko w sprawie wprowadzenia euro), bezczynno w dziedzinie praw rodziny (ktrej symbolem jest "resortowy rzecznik" PiS, pani Joanna Kluzik-Rostkowska) czy brak zaangaowania w sprawy cywilizacji ycia, czego dramatycznym przykadem bya bierno tej partii i klubu w tzw. sprawie "Agaty" (we wniosku o wotum nieufnoci dla minister Kopacz w ogle przemilczano t najwiksz afer wadzy PO). Nie zmienia to faktu, e do Prawa i Sprawiedliwoci jest nam bliej ni do innych partii wobec kompletnie nieodpowiedzialnej spoecznie wadzy PO.

Politycy PiS utrzymuj jednak, e prezes Kaczyski deklarowa ch wsppracy z PR...
- Nie spotkalimy si jednak z adnym pozytywnym odzewem, wic propozycj wsppracy uznaem za zamknit. Dialog polityczny polega na tym, e strony uznaj swj mandat, dokonuje si publiczne zblienie stanowisk i odbywaj si rzeczowe rozmowy. Nic takiego nie nastpio. Tymczasem mam wraenie, e Jarosaw Kaczyski uparcie wraca do swej polityki z pocztku lat 90., gdy swoje PC chcia budowa na spoecznej izolacji prawicy katolickiej, gdy w walce z ZChN powtarza argumenty "Gazety Wyborczej". Upr Jarosawa Kaczyskiego w realizacji tej polityki przyjmujemy z ubolewaniem, cho bez zaskoczenia. On sam i jego wsppracownicy (Jacek Kurski) wiele razy zapewniali, e zrobi wszystko, eby w Polsce nie byo niezalenej prawicy. Wanie dlatego musielimy przywrci samodzielno polityki chrzecijasko-konserwatywnej.

Co Pan przez to rozumie?
- Polityka ideowej prawicy nie moe sprowadza si do doradztwa dla tego czy innego nastawionego na zdobycie wadzy polityka radykalnej centroprawicy. Dlatego jestemy zdecydowani w kolejnych wyborach budowa silny mandat spoeczny prawicy.

Niektrzy z politykw PiS zarzucaj Panu rozbicie prawicy w wyborach do PE.
- Przed wyborami europejskimi i po nich powtarzalimy, e po czasie bezwarunkowego poparcia rodowisk katolickich dla PiS przyszed czas na warunkow wspprac. Nigdy jej nie odmawialimy. Przeciwnie - to PiS zwalcza metodycznie sam fakt istnienia Prawicy Rzeczypospolitej, wic dzieli t cz opinii publicznej. A w wyborach potwierdzilimy nasz charakter partii oglnopolskiej i cieszcej si poparciem spoecznym. W zacytowanym zdaniu o rzekomym spotkaniu jest cay cig nieprawd. Prezes Jarosaw Kaczyski nie umawia si ze mn na adne spotkanie, przeciwnie - to ja upowaniem jednego z wiceprezesw Prawicy do ewentualnego przygotowania takiego spotkania. Nie byo adnego odzewu. Natomiast wsplnemu znajomemu, ktry chcia zaprosi do siebie nie tylko Jarosawa Kaczyskiego i mnie, ale szersze grono osb - nie mogc przyj niemoliwego dla mnie terminu, zaproponowaem kilka innych, bardzo bliskich.


rdo:"Nasz Dziennik"Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]