Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-12-2009
Marek Jurek: Pokj ludziom dobrej woli

Koczy si Adwent, o ktrym nic nie pisaem, jakbym sam uleg przymusowi milczenia o Bogu (ktry tak gorliwie egzekwuj zwolennicy „religii prywatnej”). A dzi przecie w liturgii prosimy, by Msza utwierdzia nas w subie Bogu. Koci owietla to lekcj w. Apostoa Pawa (ktr trudno czyta bez wzruszenia): „Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sdzi. Przeto nie sdcie przedwczenie, dopki nie przyjdzie Pan, ktry rozjani to, co w ciemnociach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy kady otrzyma od Boga pochwa” (1 Kor 4, 4-5). Jan Pawe II w Evangelium Vitae (art. 71) mocno powtarza, e nieludzkie prawo nie moe „w adnym przypadku powoywa si na szacunek dla sumienia innych wanie dlatego, e spoeczestwo ma prawo i obowizek broni si przed naduyciami dokonywanymi w imi sumienia i pod pretekstem wolnoci”. Arbitralne opinie nie mog sta ponad dobrem wsplnym i sprawiedliwoci, w przeciwnym wypadku wolno zamienia si w tyrani. Oczywicie, e walczc o dobro wsplne z „naduyciami dokonywanymi w imi sumienia i pod pretekstem wolnoci” walczymy ze zem, ale to nie powd by zwalcza ludzi. Tylko Bg zna warto ludzkich czynw i moliwoci kadego czowieka. Dlatego zawsze musimy pamita nauk w. Ignacego Loyoli, „e kady dobry chrzecijanin winien by bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliniego, ni do jej potpienia”. A sama liturgia prowadzi nas ku Pokojowi, ktry w tym penym nieuniknionych konfliktw wiecie niesie Boe Narodzenie.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, grudzie 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]