Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-01-2010
"Minarety na pustyni – spoecznej" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Alpejski islamizm ponis porak

Ponad 57-procentow wikszoci Szwajcarzy zakazali budowy na swym terytorium minaretw przy dziaajcych tam meczetach. Minaret bowiem nie jest koniecznym elementem muzumaskiego domu modlitwy. Muzumanie dostosowuj architektur meczetw do warunkw kraju zamieszkania. Minaret jest form waciw dla ziemi islamu. Jest wic znakiem islamizacji otoczenia. Na to nie wyrazili zgody Szwajcarzy. Przeciwko minaretom gosoway dwadziecia dwa kantony szwajcarskie, za – jedynie cztery.
Wosi chc i w lady Szwajcarw, mimo e do niedawna cechowaa ich pogodna beztroska w kwestiach muzumaskiej imigracji. Nawet prawica narodowa nie uwaaa tam imigracji za powany problem spoeczny.
Dzi narody Zachodu coraz janiej zdaj sobie spraw z zagroenia swej przyszoci. W wielu regionach Europy Zachodniej rodzi si wicej dzieci w rodzinach muzumaskich ni nominalnie chrzecijaskich. W tej sytuacji rozsdni ludzie musz stawia sobie pytanie: Czy Niemiec i Francji nie czeka to, co w pierwszym tysicleciu stao si z Algieri i Tunezj – ojczyznami Tertuliana i w. Augustyna?
Islam zdechrystianizowa podbite terytoria przez ucisk podatkowy; tam, gdzie saba wiara – pojawiaa si pokusa nie tylko spokojniejszego, ale i wygodniejszego ycia. Dzi pastwa niegdy chrzecijaskiego Zachodu rwnie nie zachcaj rodzin do rodzenia dzieci. A w muzumaskich rodzinach dzieci rodz si czsto. Kultura okazuje si silniejsza od ekonomii, bo sabo Zachodu to przede wszystkim sabo moralna.
Fale muzumaskiej imigracji zalay w Europie prni demograficzn. Ale sam kryzys demograficzny by tylko zewntrznym objawem gbszego kryzysu, ktry opisa Jan Pawe II. „Spadek liczby urodze – pisa Papie w art. 95 «Ecclesia in Europa» – jest bowiem symptomem niezbyt optymistycznego stosunku do wasnej przyszoci; jest wyranym przejawem braku nadziei, jest znakiem «kultury mierci» przenikajcej dzisiejsze spoeczestwo”, a w brak nadziei jest skutkiem zaniku wiary – „milczcej apostazji” („Ecclesia in Europa”, art. 9), ycia bez Boga i obowizkw wobec blinich.
My, Polacy, mamy jeszcze wybr. Nie dlatego, eby kryzys demograficzny by u nas sabszy ni w Europie Zachodniej. Niestety, jest przeciwnie. Nie tu ley nasza szansa.
Mamy cigle wybr z dwch powodw. Po pierwsze, kryzys demograficzny trwa u nas znacznie krcej, wic nie pocign za sob jeszcze tak dramatycznych skutkw, jak na Zachodzie. Wprawdzie rzd Belki zapowiada otwarcie Polski na cudzoziemsk imigracj, ale na razie to tylko projekty nieodpowiedzialnych politykw. Jeszcze jest czas na odwrcenie trendu.
Przede wszystkim bowiem jestemy krajem, gdzie cigle istnieje aktywne ycie katolickie i katolicka opinia publiczna. Niedawne gosowanie Sejmu, ktry (na co dzie skcony) wikszoci 89 proc. gosw wystpi w obronie szkolnych krzyy, to powiadcza. Odwitne gesty jednak nie wystarcz. Pora dziaa. Potrzebna jest silna, kompleksowa polityka solidarnoci wobec rodzin rodzcych i wychowujcych dzieci. Ale przede wszystkim potrzebne jest przywrcenie adu moralnego. Pastwo musi zacz widzie warto trwaoci maestwa, musi zacz rozrnia maestwo od zwizkw nieformalnych, wolno przekona od demoralizacji. Rzeczpospolita musi stan po stronie ludzi, ktrzy podejmuj i wypeniaj powinnoci moralne – bo bez dobrej polityki bezsilne s najlepsze nawet instytucje; a bez dobrego ycia spoecznego – bezradna jest nawet najlepsza polityka.


rdo: Tygodnik Katolicki NiedzielaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]