Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-01-2010
Kustosz dorobku Leszka Millera - blog Marka Jurka

Gorszymy si post factum wyrokami Europejskiego Trybunau Praw Czowieka przeciw Polsce (w nastpstwie urodzin maej Julii Tysic) czy przeciw Wochom (wskutek obecnoci krzyy we woskich szkoach). W tej ostatniej sprawie zareagowa nawet nasz Sejm – cho na t pierwsz naleao zareagowa takimi zmianami prawnymi, by podobne wyroki (podejmowane w odniesieniu do polskiego prawa) nie byy moliwe. Tymczasem bez wielkiego echa przechodzi desygnacja kandydatw na polskiego sdziego w Trybunale Strasburskim. Rzd Tuska zgosi trzy propozycje: prof. Leszka Garlickiego, prof. Romana Wieruszewskiego i Marka Antoniego Nowickiego. Wszystkie trzy maj mniej lub bardziej charakter aborcjonistyczny. Prof. Garlicki jako sdzia Trybunau Konstytucyjnego popiera zniesienie przez SLD prawa o ochronie ycia z RP 1993. Prof. Wieruszewski twierdzi, e „polskie prawo antyaborcyjne jest zbyt restryktywne i w istocie sprzeczne z midzynarodowymi standardami w zakresie praw czowieka”. Marek Antoni Nowicki udziela publicznego poparcia wyrokowi ETPC w sprawie Alicji Tysic – cho po kandydacie jednego z najwikszych ugrupowa eurochadecji opinia mogaby si spodziewa raczej poparcia votum separatum hiszpaskiego sdziego, ktry wystpowa w obronie Polski.

Rzdzca PO jest podwjnie konsekwentna. Marek Antoni Nowicki twierdzi, e rzdy maj obowizek wspiera polityczny ruch homoseksualny. To wana kontynuacja myli profesora Andrzeja Rzepliskiego, wybranego na wniosek PO do Trybunau Konstytucyjnego, ktry twierdzi, e amaniem praw czowieka s odmowy udzielania „lubw homoseksualnych” przez warszawskie ambasady pastw, ktre praktykuj to u siebie. Prof. Leszek Garlicki przez poprzedni kadencj reprezentowa Polsk w Europejskim Trybunale Praw Czowieka, zasiadajc tam na wniosek rzdu Leszka Millera. Donald Tusk rekomendacj premiera Millera potwierdza.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, stycze 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]