Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-01-2010
Patron nowej Ukrainy? - blog Marka Jurka

Wyniesienie do godnoci Bohatera Ukrainy Stepana Bandery to najzupeniej suwerenny akt Wiktora Juszczenko. To jego testament prezydencki przed odejciem z urzdu.

Stepan Bandera by niewtpliwie odwanym czowiekiem i powiadczy to yciem. Wiksz cz wojny spdzi w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, ale w tym czasie zaoona przez niego Suba Bezpieczestwa OUN, a potem zaoona przez jego zwolennikw Ukraiska Armia Powstacza przeprowadziy ludobjstwo polskiej ludnoci na Woyniu i w Galicji Wschodniej. To nie byo bardziej od innych krwawe ogniwo w acuchu przemocy, ale realizacja zaoe teoretycznych OUN. Biuletyn Krajowej Egzekutywy OUN ju kilka lat przed wojn gosi, e „nacjonalizm ukraiski nie liczy si z adnymi oglnoludzkimi przepisami solidarnoci, sprawiedliwoci, miosierdzia, humanitaryzmu” i e „kada droga, ktra prowadzi do najwyszego celu, jest nasz drog, bez wzgldu na to, czy u innych nazywa si bdzie bohaterstwem czy podoci”.

Nie oczekuj od Ukraicw, e na polsko-ukraisk histori bd patrzyli z naszej perspektywy. Oczekuj, e na nasz histori bdziemy potrafili razem patrze krytycznie i po chrzecijasku. Przeciwnikami Polski byli i hetman Skoropadski, i twrca ukraiskiego konserwatyzmu Wacaw Lipiski, i rwnie (w planie politycznym) Suga Boy metropolita Szeptycki. Ale to nie ich wybiera na patronw nowej Ukrainy Wiktor Juszczenko, w swym suwerennym akcie prezydenta nie podlegajcego ju wyborom.

Prezydent Lech Kaczyski wiedzc o renesansie ideologii banderowskiej na Ukrainie tym bardziej powinien by domaga si jasnego potpienia ludobjstwa popenionego na Polakach na Woyniu i w Galicji Wschodniej. Zdecydowa si od tego odstpi, uwzgldniajc w swej polityce ukraiskiej wraliwo banderowsk. I dzi w osobie Stepana Bandery uhonorowana jest nie tylko suszna walka nacjonalistw ukraiskich ze Zwizkiem Sowieckim, ale rwnie niepotpione i nierozliczone moralnie masowe zbrodnie.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, stycze 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]