Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-02-2010
Marek Jurek w Polskim Radiu 19 lutego 2010r

Rozmawia Krzysztof Grzesiowski

NLP - Narodowa Liga Politykw. Tak Marek Jurek, byy marszaek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej i kandydat na prezydenta okreli polsk debat publiczn. - Politycy rozmawiaj midzy sob, a nie o sprawach wanych dla Polski. - Politycy stawiaj sobie zarzuty, a dziennikarze id w trop za tym - ocenia byy marszaek.

Debata publiczna omija wane tematy - uwaa rozmwca Programu Pierwszego. Zdaniem Marka Jurka, trzeba rozmawia o tym, czy wprowadzi w Polsce euro, jakich sdziw wysya do Strasburga, a nie o dowcipach posa Palikota.

>>> Jurek: Debata omija wane tematy (713,24 KB)

Trzeba chroni Polakw na Biaorusi. - Pan ukaszenka powinien wiedzie, e kade uderzenie w mniejszo polsk bdzie wizao si z dotkliwymi konsekwencjami - mwi Marek Jurek. I zastrzega, e te reakcje nie mog ogranicza kontaktw Biaorusinw z Zachodem. Lider Prawicy Rzeczpospolitej uwaa, e obecna sytuacja na Biaorusi jest testem dla europejskiej polityki solidarnoci. Jego zdaniem, w interesie Polski jest wspieranie dziaalnoci opozycji demokratycznej w tym kraju. Nasze wadze powinny te stara si zaangaowa w jak najwikszym stopniu politykw unijnych w wywieraniu presji na reim ukaszenki.

- W polityce PiS-owskiej jest taka kultura, eby natychmiast uderza w kad rzecz, ktr mona oponentw zaatakowa - mwi lider Prawicy Rzeczpospolitej. Obaj panowie Kaczyski i Giertych maj ogromn atwo do oskarycielskich wypowiedzi. To atrakcyjne dla mediw, ale mwi trzeba o twardych faktach. A tego rodzaju szum jak wypowiedzi o hakach dezorientuje tylko opini publiczn. - Niech panowie wyjani sobie wtpliwoci na sali sdowej, tak jak zapowiedzieli - mwi Jurek. I zapewnia, e kiedy sprawowa funkcje pastwowe nic nie wiedzia o adnych hakach.

>>> Jurek: Kaczyski i Giertych atwo rzucaj oskarenia (466,87 KB)

Czytaj wicej informacji Polskiego Radia

Krzysztof Grzesiowski: Nasz go: Marek Jurek, byy Marszaek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej i od 13 lutego kandydat na urzd Prezydenta Rzeczpospolitej, bo tego dnia pada deklaracja z pana strony.

Marek Jurek: W sobot ostatni.

K.G.: W sobot. Panie marszaku, zacznijmy moe od pewnego skrtu, ktrego pan uywa na swoim blogu. To chyba literwka jest, jeli si nie myl, musimy to potem sprawdzi: NLP.

M.J.: Nie, to nie literwka, tylko eby brzmiao podobnie do NHL, NFL albo NBA, to znaczy amerykaskich lig sportowych, ktre tym rni si od lig w Europie, e tam si nie awansuje z niszej ligi do wyszej, nie ma takiej normalnej cyrkulacji i konkurencji, tylko 40 firm si dobiera, konkuruj midzy sob i ogaszaj, e s to gwne mistrzostwa, e maj pienidze...

K.G.: Mao tego, po zakoczeniu sezonu najsabsi maj prawo wyboru tych najlepszych, ktrzy wanie do ligi wchodz.

M.J.: e maj pienidze, to mog nada temu rang narodow. W Polsce podobnie dzieje si z debat publiczn, dlatego e ona omija bardzo wiele istotnych tematw tylko dlatego, e politycy tak naprawd mwi midzy sob, gwnie stawiaj sobie zarzuty, a dziennikarze id w trop za tym. Ja to nazwaem „narodow lig politykw” i uwaam, e musimy rozmawia o takich sprawach, jak na przykad: w jaki sposb stawia polskie interesy na forum Unii Europejskiej?; czy mamy zrezygnowa ze zotego, czy – jak ja uwaam – wrcz przeciwnie, zachowa go na wiele najbliszych lat?; na czym ma polega polska polityka praw czowieka?; jakich sdziw powinnimy wysya do Strasburga, do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka, czy takich sdziw, ktrzy bd gosowa za takimi wyrokami, jak wyroki w sprawie krzyy, czy przeciwko Alicji Tysic, czy przeciwnie – sdziw, ktrzy bd realizowa dziedzictwo Jana Pawa II? To s zasadnicze wybory i o tym znacznie mniej rozmawiamy ni na przykad o dowcipach posa Palikota.

K.G.: Pan zdaje si jest przeciwnikiem takiego pojedynku Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwo jako jedynego realnego, jedynego moliwego? Czy szuka pan swojej szansy wanie...

M.J.: To s partie, ktre... To nie chodzi o szanse. Chodzi o zasady. To s partie, ktre w wielu istotnych sprawach dla Polski si zgadzaj, razem na przykad zdegradoway pozycj Polski o 40% na forum Rady Europejskiej. Skoro Polska jest w Unii Europejskiej, potrzebuje instrumentw oddziaywania na t struktur, budowania europejskiej polityki i pytania o rzeczywiste zasady solidarnoci, stawiania postulatw. W tej chwili na przykad mamy spraw biaorusk i Polska potrzebuje instrumentw do tego, eby by krajem liczcym si na forum unijnym. Tymczasem PO i PiS wsplnie zdegradoway Polsk o 40%. Najpierw bardzo krzyczay, e nigdy si na to nie zgodz, e bd broni zasad przyznanych Polsce w traktacie nicejskim, a pniej wsplnie to zrobiy.

Jeeli chodzi o euro, niby tu jakie rnice s, ale ju zaczli rozmowy o tym, jak zlikwidowa pienidz narodowy w drodze referendum, ktre byoby kolejn okazj do podzielenia opinii publicznej. Tymczasem ja uwaam, e jest to bardzo wana instytucja, e jest to bardzo wany instrument polskiej polityki gospodarczej, ktry bdzie nam potrzebny przez wiele lat. Widzimy na Sowacji, ktra zrezygnowaa z korony, jakie s skutki poddania si tak naprawd kontroli Europejskiego Banku Centralnego, ale widzimy to rwnie na Litwie, ktra formalnie jeszcze ma swj pienidz, ale tak naprawd jest ju w Europejskim Korytarzu Walutowym i kurs lita jest kontrolowany z zewntrz. To s sytuacje bardzo grone dla pastwa. Ja uwaam, e zotwka przez wiele lat jeszcze pozostanie koniecznym instrumentem obrony poziomu ycia w Polsce, obrony konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw, wspierania eksportu wtedy, kiedy na przykad dochodzi do kryzysu na rynkach zewntrznych, tak jak w tej chwili.

K.G.: A skoro wspomnia pan o Biaorusi, panie marszaku, jak ta sprawa powinna by pana zdaniem rozegrana, tak, by czonkom Zwizku Polakw na Biaorusi, tym od Andeliki Borys, nie dziaa si krzywda ze strony reimu Aleksandra ukaszenki?

M.J.: Myl, e tutaj jako Polacy wszyscy jestemy generalnie zgodni. Chodzi tylko o to, eby nasza polityka nie bya zdominowana przez polityk pozorw wanie, deklaracji, gromkich hase, eby...

K.G.: Czyli na razie jest pozorna pana zdaniem?

M.J.: Nie, ja mwi o tym, co bdzie, e wszyscy si zgadzamy co do tego, co powinno by. Czyli po pierwsze naley natychmiast reagowa i rejestrowa kady fakt naruszenia praw Polakw. To, e za kadym razem dzie po dniu, kiedy Andelika Borys bya aresztowana, wiedzielimy od razu, to jest dua zasuga polskich mediw, dlatego e tutaj media dziaaj, ale te dobrze, e politycy na to reaguj od razu.

Druga rzecz – naley bardzo elastycznie za kadym razem, kiedy prawa Polakw s ograniczane, Polska powinna... nawet nie chodzi o dziaanie spektakularne, ale udziela wikszego wsparcia biaoruskiej opozycji. Po prostu po to, eby pan ukaszenka wiedzia, e kade dziaania przeciwko Polakom bd utrudnia jego sytuacj polityczn. To nie s rzeczy bardzo trudne, eby gdzie na granicy Polesia czy na otwie uruchomi nowy nadajnik radiowy Radia Racja i tak dalej. Jeeli dyktator z gry bdzie wiedzia, e kade uderzenie w prawa Polakw spowoduje realne pogorszenie jego sytuacji politycznej, to bdzie co, co bdzie tak naprawd naszych rodakw chroni.

I trzecia rzecz to jest wany program uzgodniony midzy prezydentem a ministrem spraw zagranicznych, ja mu udzielam poparcia, dziaa na forum europejskim, dlatego e tak naprawd to, co si dzieje z naszymi rodakami na Biaorusi, to jest test na europejsk polityk solidarnoci. Skoro Unia Europejska chciaa zwikszenia kompetencji zewntrznych, a wrd jej zasad jest wspieranie demokracji na swoich obrzeach po to, eby tworzy po prostu bezpieczne otoczenie midzynarodowe krajw, ktre do Unii nale, no to powinna w obronie Polakw wystpi i to skutecznie. I tutaj ten plan dziaa, ktry rysuje pewn moliwo dotkliwych dziaa dla reimu biaoruskiego, jest bardzo istotny. Z tym, e ja mam jedno zastrzeenie – e wszystkie nasze dziaania powinny zmierza do tego, eby w reakcji utrudnia sytuacj polityczn tych, ktrzy podjli decyzj, czyli tych autokratycznych wadz biaoruskich, ale nie uderza w kontakty Biaorusi ze wiatem zachodnim, dlatego e te kontakty zwykych ludzi, Polakw, Biaorusinw ze wiatem zachodnim one na dusz met bd prowadzi do zmian na Biaorusi.

K.G.: Wrmy na chwil na nasze, wycznie nasze polskie polityczne podwrko. Bdziemy mieli interesujcy proces, zapowiada si Jarosaw Kaczyski kontra Roman Giertych.

J.M.: No tak, tak, syszaem.

K.G.: Pan nigdy nie by dopuszczany do takich tajemnic jako marszaek sejmu, jeszcze wtedy jako czonek Prawa i Sprawiedliwoci?

J.M.: Nie, ja...

K.G.: Nie bra pan udziau w adnych tego typu spotkaniach, na ktrych paday jakie sugestie, propozycje, e moe co na kogo?

J.M.: Nie, nie, na pewno jest co takiego, e czym innym jest w polityce pisowskiej taka kultura natychmiastowego uderzania w kad rzecz, o ktr mona oponentw zaatakowa. Na przykad bya sprawa, ona bya zupenie jawna, tego, w jaki sposb zareagowa na te spnione owiadczenia majtkowe kilkunastu czy kilkudziesiciu samorzdowcw w Polsce. Niektrzy uwaali, e z tego powodu trzeba przeprowadzi natychmiast wybory powtrne na 1/6 terytorium kraju, ja uwaaem, e to bya bzdura, ale to w adnym wypadku nie byy adne „haki”. T spraw panowie bd musieli sobie wyjani na sali sdowej, skoro obie strony zamierzaj si skary – i premier Kaczyski, i premier Giertych, natomiast...

K.G.: Ale pan przyznaje racj ktrej ze stron na podstawie wasnej wiedzy?

M.J.: Nie, ja tylko stwierdzam, ja w tej sprawie nie mog si wypowiada, w adnym wypadku nie mog potwierdzi tych rewelacji o tych „hakach”. Natomiast myl, e obaj panowie – i Jarosaw Kaczyski, i Roman Giertych – maj ogromn skonno do takich atwych, oskarycielskich wypowiedzi. I to w gruncie rzeczy tworzy tylko taki niepotrzebny szum w naszej polityce. Na pewno przykuwa uwag, bo jeeli kto lubi wystpowa na sali sdowej, zwrci uwag na swoj akcj, to jest na pewno atrakcyjne. Wczoraj widzielimy w tej sprawie i Jarosawa Kaczyskiego, i Romana Giertycha w mediach, ale ja uwaam, e mwi naley o twardych faktach, jeeli stawia si komu zarzuty, to mwi, co si zarzuca, czego si domaga, a tego rodzaju szum on tylko tak naprawd rozstraja nasze ycie publiczne.

K.G.: O panu znalazem tak opini, e pan moe by spokojny w kontekcie swojego kandydowania na urzd prezydenta, bo jako e pana szanse na II tur s niewielkie, to pewnie nic si na pana nie znajdzie.

M.J.: Panie redaktorze, ja myl, e my jestemy dopiero na pocztku kampanii wyborczej i tak naprawd jak pan uwaa, kto w tej chwili ma szanse na t II tur? Dlatego, e mwi si o tych dwch partiach, natomiast kampania wyborcza bdzie duga, ona bdzie trwaa 7 miesicy i ona...

K.G.: Wanie, mwimy o partiach, ale jeszcze nie mwimy o kandydatach tych partii...

M.J.: Ot to. I ona bdzie miaa...

K.G.: ...bo ich tak naprawd nie ma oficjalnie.

M.J.: Widzielimy, jak bardzo notowania poparcia spoecznego zmienia ju rezygnacja premiera Tuska. Tak e ja uwaam, e ta pozycja sondaowa, z ktrej zacza si moja kampania, dlatego e ja mwi o poparciu sprzed deklaracji sobotniej, to znaczy pitego, szstego miejsca, jest dobr pozycj do tego, eby walczy o jak najlepszy wynik i o wejcie do II tury. To jest sprawa otwarta. Myl, e szanse, z jakimi zaczynam swoj kampani, s dzisiaj pewnie zblione gdzie do marszaka Szmajdziskiego, a pewnie, mimo e statystycznie zblione do kandydatw PSL-u, to akurat ta partia, ktra ma dobr pozycj, udzia w rzdzie i tak dalej, nigdy nie przekroczya progu 10% w wyborach prezydenckich, chyba nawet omiu.

K.G.: A tak poza tym nawet miejsce pite czy sidme to bardzo dobry wynik. Nasze biatlonistki tak si wczoraj cieszyy, e jeszcze takiego sukcesu w yciu nie osigny. I to na igrzyskach.

M.J.: Panie redaktorze, kampania dopiero si zaczyna, bdziemy bardzo ciko pracowa. Prawica Rzeczpospolitej jest pit parti, natomiast zaufanie spoeczne, ktrego ja dowiadczyem choby po ogoszeniu mojej decyzji, jest na tyle due, e bd walczy o jak najlepszy wynik. No i jedno jest w tym wszystkim pewne – e ludzie, ktrzy bd chcieli poprze moj kampani, mog mie pewno, e to bdzie gosowanie rzeczywicie za zmian w polskiej polityce. Bo to, o czym rozmawialimy na pocztku, ta „narodowa liga politykw” odbijajcych midzy sob oskarenia jak pik bilardow, to jest rzecz, ktra by moe czci opinii publicznej odpowiada, ale wielu Polakw jest tym bardzo zmczonych, oczekuje polityki powanej, odpowiedzialnej, opartej na zasadach, opartej na przekonaniach i przede wszystkim takiej polityki, gdzie politycy s serio, powanie yciowo zaangaowani w to, o czym mwi.

K.G.: Marek Jurek, byy Marszaek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej, kandydat na prezydenta, go Sygnaw. Dzikuj bardzo.

M.J.: Dzikuj, dobrego dnia.
rdo: Polskie Radio PosuchajCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]