Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-03-2010
Spotkanie Marszaka Marka Jurka z mieszkacami Targwka

Na zaproszenie Stowarzyszenia Dom na Skale 28 lutego 2010 r. Pan Marszaek Marek Jurek spotka si z modzie ze Stowarzyszenia i mieszkacami Dzielnicy Targwek w kawiarni „U Pana Boga za piecem” przy Kociele Matki Boej Racowej na Brdnie. Licznie przybyli na to spotkanie, okoo 200 osb, mieszkacy Targwka gromkimi brawami przywitali Pana Marszaka. Spotykanie byo w konwencji wywiadu prowadzonego z Panem Marszakiem przez ks. Marcina Og wikarego miejscowej parafii.
Wiodcym tematem wywiadu byo pytanie: Czy katolik moe by politykiem?. Ale byy te pytania dotyczce :
- dotychczasowej dziaalnoci politycznej Marszaka,
- Jego rodziny,
- stosunku do rnych spraw decydujcych o zachowaniu przez Polsk tosamoci narodowej w ramach przynalenoci do Unii Europejskiej,
- o utrzymanie waluty narodowej,
- o traktat Lizboski,
- szacunek do chrzecijaskiego dziedzictwa,
- o to jak broni prawa do ycia i praw rodziny i wiele innych.
Na wszystkie pytania Pan Marszaek udziela obszernych, wyczerpujcych odpowiedzi. Nastpnie pytania zadawali Panu Marszakowi przybyli na spotkanie mieszkacy Targwka.
Midzy innymi pytali o stosunek Pana Marszaka do zmiany ordynacji wyborczej z proporcjonalno- wikszociowej, obecnie obowizujcej na, ordynacj opart o wybory przedstawicieli do senatu, sejmu i samorzdw w okrgach jednomandatowych. Pan Marszaek odpowiedzia, e jeeli zostanie wybrany na urzd Prezydenta Rzeczypospolitej Polski to na pewno zoy do sejmu projekt takiej wanie ustawy w sprawie wprowadzenia wyborw w okrgach jednomandatowych, gdy aktualnie obowizujca ordynacja wyborcza nie stwarza moliwoci wyboru najlepszych kandydatw do penienia mandatw posw, senatorw, radnych, ale utrwala patologiczny sposb ich wyboru poprzez przywdcw najwikszych partii, finansowanych z budetu pastwa.
Dyskusja przy kawie, herbacie i ciecie, upieczonym przez modych czonkw Stowarzyszenia Dom na Skale, licznie uczestniczcym w spotkaniu, trwaa do pnych godzin wieczornych.
Tak liczny udzia mieszkacw Targwka, pomimo pnej godziny, (spotkanie rozpoczo si po godz. 20) w spotkaniu z prawicowym kandydatem na urzd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej moe wiadczy o tym, e Pan Marszaek dokona waciwego wyboru podejmujc decyzj o kandydowaniu i e moe liczy na poparcie wielu wyborcw z Targwka w nadchodzcych wyborach prezydenckich.

Jan Mamaj
Penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej dzielnicy TargwekCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]