Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-03-2010
Owiadczenie Marka Jurka w sprawie kolejnego wyroku Trybunau Strasburskiego przeciwko Polsce

Decyzja Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w sprawie Kozak przeciw Polsce jest zamaniem ducha i litery prawa obowizujcego w naszym kraju. Nie ma rwnie nic wsplnego z realizacj zasad Europejskiej Konwencji Praw Czowieka i Podstawowych Wolnoci.

Wyrok ten jest rwnie atakiem na prawa rodziny, bdce podstaw caego ycia spoecznego. Konstytucja RP uznaje prawo maestw, czyli zwizku kobiety i mczyzny, do ochrony i opieki Rzeczypospolitej. Nie mona zmusza adnego kraju do uznawania za rodzin zwizkw homoseksualnych.

Oburzajcy jest udzia sdziego Lecha Garlickiego w orzeczeniu Trybunau. Jego wspautorstwo tego wyroku stanowi jeszcze jedno potwierdzenie nieodpowiedzialnoci polityki obecnego rzdu, ktry sdziego Garlickiego rekomendowa do dalszego penienia misji w Trybunale. Ponownie wzywam Premiera do wycofania i zmiany kandydatur na stanowisko sdziego Europejskiego Trybunau Praw Czowieka.

Apeluj do Prezydenta Rzeczypospolitej o zwoanie (na podst. 141 Art. Konstytucji RP) Rady Gabinetowej celem omwienia z rzdem polskiej polityki praw czowieka i jej praktycznych realizacji.

Marek JurekCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]