Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-09-2007
Wystpienie Marka Jurka w Sejmie podczas debaty nad samorozwizaniem

Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dzisiaj gosujemy nad zgodnymi wnioskami opozycji lewicowo-liberalnej oraz Prawa i Sprawiedliwoci o zakoczenie projektu budowy IV Rzeczypospolitej. Moja partia, Prawica Rzeczypospolitej, za tymi wnioskami gosowa nie bdzie.
Mymy syszeli, jak przez dugie kwadranse zwolennicy tych wnioskw obrzucali si nawzajem obelgami. To by naprawd istny PO-PiS agresji, ale by te PO-PiS cynizmu, bo w konkluzji bylicie pastwo bardzo zgodni. Ta konkluzja to jest zakoczenie kadencji pracy tego Sejmu. Co w praktyce oznacza, e Sejm by moe znalaz si w sytuacji psychologicznej, e musi – jak to si potocznie
mwi – samorozwiza si, czyli skrci kadencj?

To oznacza, Wysoka Izbo, nie tylko kryzys parlamentarny, ale te to, e ci, na ktrych spoczywaa gwna odpowiedzialno, okazali si kompletnie niezdolni do szukania porozumienia w parlamencie, do budowania wikszoci parlamentarnej (oklaski). Przecie, Wysoka Izbo, zgodnie z normalnymi reguami systemu parlamentarnego, jeeli premier traci wikszo, to rozmawia, to przekonuje albo do caoci swojej polityki, albo do konkretnych projektw. Dla takich spraw jak prawa rodziny – wczorajsze gosowanie to pokazao – czy jak zdecydowana polityka w sprawie negocjacji traktatu europejskiego byaby wikszo w tym Sejmie. Premier powinien wic rozmawia, a jeeli jeden konkretny premier nie moe znale wikszoci, to zgodnie z klasycznymi reguami parlamentaryzmu, ale rwnie zgodnie z nasz konstytucj, zwraca si do prezydenta, podaje si do dymisji i prezydent buduje now wikszo parlamentarn (oklaski) z tym Sejmem, ktry otrzyma na 4 lata od narodu wykonujcego wadz suwerenn.

Ale, Wysoka Izbo, zamiast poszukiwania parlamentarnej wikszoci, byo poszukiwanie dobrego wyniku w sondaach.
Syszaem, jak Jacek Kurski obiecywa wygran w wyborach. Ja tego ycz – wygrajcie wybory, tylko e, Wysoka Izbo, wygrana w wyborach to jest to, o czym mwi przez cae ostatnie tygodnie w kilku wywiadach premier Kaczyski: 280 mandatw. Ambitne plany, wystarczy 231. Ale odzyskanie waszych mandatw, zachowanie tych miejsc to nie jest jeszcze wygranie wyborw. Wygranie wyborw partii poczuwajcej si do odpowiedzialnoci za pastwo, to taki wynik wyborw, ktry pozwala zbudowa taki rzd, tak wikszo parlamentarn, z ktr mona realizowa swj program.
To jest, Wysoka Izbo, tak naprawd wygranie wyborw, a jestemy dzisiaj w takiej sytuacji, i mwi to do moich kolegw, z ktrymi dugo pracowalimy, z Prawa i Sprawiedliwoci, e jutro albo bdziecie musieli rzdzi z tymi, z ktrymi dzisiaj obrzucalicie si obelgami, albo po prostu pozwolicie im, eby rzdzili z lewic postkomunistyczn. Przed takim wyborem dzisiaj stoi Polska, bo nikt dzisiaj nie moe niczego innego prognozowa ani obiecywa, a, Wysoka Izbo, naleaoby dokoczy chociaby projekty najprostsze.

Szkoda, e nie ma Jacka. Nie chciabym docza si do tej listy pretensji do naszego parlamentarnego kolegi. Jacek Kurski na poczet rzdu policzy ju wyduenie urlopw macierzyskich. Ciesz si, e rzd – tutaj gratulacje dla pani minister – przyj projekt. On jest niewystarczajcy. P roku na pierwsze dziecko to jest dobrze, nawet za 4 lata, ale na drugie, trzecie dziecko to nie jest wystarczajce. U pana marszaka ley projekt Prawicy Rzeczypospolitej: na pierwsze dziecko 6 miesicy, na drugie dziecko 9 miesicy, na trzecie dziecko 12 miesicy, na kolejne take – to s penowymiarowe urlopy macierzyskie. Jeeli z 40 lat pracy matka powici na wychowanie dwjki dzieci 1 rok i 3 miesice, to nie jest duo. O wiele skromniejszy projekt jest dopiero przyjty przez rzd. Projekt, o ktrego wprowadzenie prosilimy pana marszaka, jest cigle w jego szufladzie. To nie s projekty uchwalone, a Jacek Kurski ju je policzy na poczet osigni tego Sejmu i tego rzdu.

Wysoka Izbo! Gdybymy chcieli tych osigni dokona, to pracowalibymy dalej. Po prostu pracowalibymy, eby choby dokoczy dwie najwaniejsze sprawy: polityk praw rodziny i negocjacje traktatu europejskiego. Na nas, a nie na kogo innego, nard zoy odpowiedzialno za realizacj tych spraw.

Wysoka Izbo! Mwiem, przed jak alternatyw stawiaj politycy partii rzdzcej wyborcw prawicy. To bdzie albo rzd PO-PiS, chyba rzeczywicie w wietle tej dzisiejszej debaty PO-PiS cynizmu, albo po prostu zgoda na rzd PO-LiD, albo jeszcze trzecia ewentualno: sekwencja rzdw mniejszociowych i – tak jak mi powiedzia wybitny polityk Platformy Obywatelskiej – chaos i kampania prezydencka do roku 2010. Na tak perspektyw skazujemy Polsk. Cakowicie zgadzam si z tym, co przez ostatnie miesice parokrotnie powtrzy premier Jarosaw Kaczyski. W polityce – a to te warto przypomnie Arturowi Grskiemu, bo Artur Grski dobrze si tego nauczy – nie s najwaniejsze intencje, w polityce liczy si odpowiedzialno i konsekwencje. To bardzo wane. W 1993 r. po kampanii rzeczywicie najpikniejszych intencji, po dugich miesicach walki midzy prezydentem Was a obozem braci Kaczyskich doszo do wczeniejszych wyborw i te wybory otworzyy 12 lat dominacji postkomunistycznej w Polsce, bo nawet te 4 lata rzdw AWS pod cis kontrol prezydenta Kwaniewskiego, zwanego wtedy „weto Kwaniewski”, to nie byy rzdy skuteczne. Prezydent „weto Kwaniewski” 13-krotnie wetowa ustrojowe ustawy, wtedy uchwalane przez parlament ze wzgldn wikszoci prawicow.

Wysoka Izbo! Taka bya konsekwencja roku 1993, taka bya konsekwencja wczeniejszych wyborw. Mwi to, Wysoka Izbo, w tej chwili nie po to, eby 47. posiedzenie Sejmu w dniu 7 wrzenia roku 2007 przekonywa. Niepowanych wnioskw o tajne gosowanie popiera nie bd. Tutaj decyzja ju zapada, tutaj decyzj ju usyszelimy w zgodnych wypowiedziach Prawa i Sprawiedliwoci oraz lewicowo-liberalnej opozycji. A PSL z reguy przycza si do wikszoci, tym razem te si przyczy (wesoo na sali,oklaski).

Czasami odpowiedzialno mona zrealizowa wycznie przez swj wasny gos - przypominajcy o odpowiedzialnoci innych i ja, koleanki i koledzy – ci, od ktrych wyborcy oczekiwali dokoczenia
i zrealizowania tego mandatu – powiem wam jedno: bierzecie na siebie odpowiedzialno za to wszystko, co si bdzie dziao w Polsce przez najblisze lata. ycz wam, ebycie zdobyli mandaty, ale Polsce ycz czego lepszego. Dzikuj bardzo. (oklaski)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]