Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-03-2010
Owiadczenie w przededniu Narodowego Dnia ycia

Narodowy Dzie ycia – jak co roku – winien by okazj do refleksji nad przestrzeganiem w naszym pastwie zasad cywilizacji ycia, bdcych podstaw kadego dobrego porzdku spoecznego.

Niestety, ostatnie miesice przyniosy bardzo powany wyom w prawnych gwarancjach szacunku dla ycia najsabszych.

Ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny „Gocia Niedzielnego”, zosta skazany w procesie sdowym za publikacj artykuw, w ktrych on i inni dziennikarze katowickiego tygodnika wystpowali w obronie prawa do ycia maej Julii Tysic.

Wyrok ten zosta podjty w oparciu o cakowicie oderwan od polskiego prawa ideologiczn tez (sformuowan przez sdzi Ew Soleck), e prawa nienarodzonych stanowi „religijn opini wiatopogldow”, a nie – zgodnie z prawd – potwierdzone przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej prawo czowieka.

Utrwalenie tego zaoenia stanowi bdzie zacht do dalszego podwaania prawa do ycia i lekcewaenia jego ustawowych gwarancji. Jest to tym groniejsze, e pochodzi od przedstawicieli wadzy sdowniczej.

Dlatego apeluj do ministra sprawiedliwoci (jako penicego jeszcze funkcj prokuratora generalnego) i do rzecznika praw obywatelskich o wniesienie w tej sprawie skargi kasacyjnej do Sdu Najwyszego. Stawk jest zarwno szacunek dla praw ludzkich, jak i dla samej zasady rzdw prawa.

(-) Marek Jurek
Radom, 23 marca RP 2010



Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]