Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-04-2010
Rocznica mierci Papiea - blog Marka Jurka

To tylko pi lat, a wydaje si, e od czasw Jana Pawa II dzieli nas co najmniej tyle, co od ogoszenia Evangelium Vitae. Pitnastolecie tej encykliki przeszo dwa tygodnie temu zupenie niezauwaone. Wielkie ordzie moralne Papiea zostaje coraz bardziej uznane za nauczanie „wyznaniowe”, nie zobowizujce ani sumie do dziaania, ani umysw do uczciwej refleksji. Dzi stajemy wic przed koniecznoci podjcia na nowo dziedzictwa Jana Pawa II: nowej ewangelizacji, bdcej konieczn odpowiedzi na „milczc apostazj” narodw Europy, oraz cywilizacji ycia, stawiajcej czoa „kulturze mierci”. W obu sprawach Ojciec wity liczy szczeglnie na Polsk, „ziemi szczeglnego wiadectwa”. Dzi trzeba rwnie walczy o pami o Papieu. W okolicznociowych wystpieniach rzadko pojawiaj si jego najwiksze dziea apostolskie, jak nowy Katechizm Rzymski (trzeci w cigu p-tysiclecia nowoytnoci), jak ochrona kapastwa katolickiego w licie „Ordinatio sacerdotalis”, jak encyklika „Veritatis splendor” z jej obron Tradycji katolickiej i przywrceniem „hermeneutyki cigoci” w nauczaniu Kocioa. Niewiele si mwi rwnie o najwikszych przedsiwziciach cywilizacyjnych: zwyciskiej walce z komunizmem, obronie cywilizacji ycia, moralnym wsparciu dla niepodlegoci Polski. A przecie za kadym razem, gdy patrz w Warszawie na krzy papieski, cigle sysz Jego sowa (tak rzadko cytowane nawet w Ojczynie): „nie moe by Europy sprawiedliwej bez Polski niepodlegej na jej mapie”.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, kwiecie 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]