Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-05-2010
"Jest taki Dzie" - felieton Marka Jurka w "Gociu Niedzielnym"

Pora, by nasze wadze stany po stronie sprawiedliwoci, ktra pada ofiar naduy wadzy sdowej.

Cho Jan Pawe II w art. 85 Evangelium vitae prosi: „aby corocznie w kadym kraju obchodzono Dzie ycia”, a polski Sejm odpowiedzia sze lat temu na ten apel – najwysze wadze pastwowe nie chciay przez ostatnich kilka lat potwierdza przy tej okazji solidarnoci Rzeczypospolitej z cywilizacj ycia. A przecie Narodowego Dnia ycia nie uchwalalimy dla siebie. Chodzio o to, by sta si on – jak mwia uchwaa sejmowa – „okazj do narodowej refleksji nad odpowiedzialnoci wadz pastwowych, spoeczestwa i opinii publicznej za ochron i budowanie szacunku dla ycia ludzkiego, szczeglnie ludzi najmniejszych, najsabszych i zdanych na pomoc innych, [by by on] rwnie motywem solidarnoci spoecznej, zacht dla wszelkich dziaa sucych wsparciu i ochronie ycia”. Ide podjy na szczcie samorzdy, szkoy i przede wszystkim organizacje spoeczne na czele z Fundacj Komitetu Obchodw Narodowego Dnia ycia.

Ustanowi ten Dzie nie byo atwo. W Sejmie RP w 2001 r. SLD miao wicej gosw ni PiS-PO-LPR razem wzite. Na szczcie w RP w 2004 r. inicjatywa naleaa ju do opozycji. Od miesica trway prace nad powoaniem komisji ledczej do wyjanienia afery Rywina. I cho notoryczny w sprawach cywilizacji ycia imposybilizm kazaby nic nie robi (bo rzeczywicie post-komunistom zabrako tylko 11 gosw do odrzucenia uchway w pierwszym czytaniu), powiodo si zbudowanie szerokiej koalicji, powiadczajcej, e Polska cigle potrafi odrnia dobro od za. Obie uchway, ktre przygotowaem, zostay przyjte: zarwno uruchamiajca ledztwo parlamentarne w sprawie Rywina, jak i ustanawiajca Narodowy Dzie ycia. Wtedy jeszcze rewolucja moralna miaa charakter kompleksowy.

Szkoda wic, e wadze publiczne przez ostatnie lata milczay – bo Narodowy Dzie ycia ma suy odpowiedzialnoci, a nie tylko witowaniu. Tylko w ostatnim roku w Europie miaa miejsce seria wydarze wymagajcych odpowiedzi ze strony polskiej polityki praw czowieka. Parlament Europejski wystpi przeciw krajom Unii Europejskiej chronicym ycie od poczcia. Holandia – bez protestw w Europie – wprowadzia prawo o eutanazji. (Tym samym ycie przestao by traktowane jako prawo niezbywalne; zostao zastpione przez nowe „prawo” – do samobjstwa gwarantowanego przez pastwo). Rzd brytyjski chce narzuci katolickim klinikom obowizek wiadczenia „usugi aborcji” (bo prawo europejskie traktuje dzieciobjstwo prenatalne jako usug medyczn), co oznacza w praktyce moralny przymus zamknicia katolickich szpitali.

Wszystkie te podejmowane w ostatnich miesicach dziaania wymierzone byy przeciw prawom ludzkim (tak jak wiadczy i uczy o nich Jan Pawe II). Wszystkie wymagaj reakcji. Niestety, nasze wadze nie chc prowadzi samodzielnej polityki praw czowieka, zgadzajc si na wywrcenie tej zasady w prawodawstwie europejskim. T moraln abdykacj powiadczaj zarwno proaborcyjne kandydatury polskich sdziw do Trybunau Strasburskiego zgoszone przez rzd, jak i brak na to jakiejkolwiek reakcji ze strony Prezydenta RP.

Przede wszystkim jednak u nas ostatni rok przynis kolejny wyom w polskim prawie chronicym ycie od poczcia. Wyrok przeciw ks. Markowi Gancarczykowi to wicej ni „tylko” ograniczenie wolnoci sowa w samej jego istocie – w prawie do mwienia prawdy i obrony prawdy. Taki wyrok byby niemoliwy, gdyby nie zanegowanie polskiego prawa o ochronie ycia. Mimo bowiem, e polskie prawo uznaje „przerywanie ciy” w ogromnej wikszoci przypadkw za „przestpstwo przeciw yciu” (dlatego wanie mowa o nim w XIX rozdziale Kodeksu karnego), a zawsze – za dziaanie przeciw yciu (bo jego ofiar polskie prawo okrela niedwuznacznie jako dziecko poczte), sdy katowickie zdegradoway to stanowisko polskiego prawa do rzdu subiektywnych „przekona religijnych”. Przeprowadziwszy tak dewaluacj polskiego prawa – sdy katowickie mogy potraktowa dramatyczn obron ycia w publicystyce „Gocia Niedzielnego”, bdc oczywistym dziennikarskim dziaaniem w obronie czowieka i w interesie publicznym, jako radykaln prezentacj prywatnych przekona.

Gdy Martin Luther King siedzia w wizieniu za obron rwnoci obywatelskiej, prezydent J.F. Kennedy (i jego brat, prokurator generalny) nie wahali si solidaryzowa z jego walk o sprawiedliwo. Pora, by i nasze wadze stany po stronie sprawiedliwoci, ktra pada ofiar naduy wadzy sdowej. Dlatego zwrciem si do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi kasacyjnej od tego wyroku do Sdu Najwyszego. Chodzi o obron prawa i szacunku sdw dla prawa. Politycy mog prawo zmienia, sdziowie maj je stosowa. Tymczasem wydali wyrok na sens rzekomo powszechnie akceptowanej i powszechnie popieranej ustawy o ochronie ycia. Wydali wyrok na synny „kompromis ycia”. Kompetentne wadze nie mog nie reagowa, bo w „kompromis” chyba zobowizuje do ochrony ycia – a nie tylko do kolejnych „kompromisw”.

rdo:"Go Niedzielny" artyku z numeru 12/2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]