Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-06-2010
Marek Jurek wzi udzia w roboczym seminarium nt. suby zdrowia

Kandydat na prezydenta Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek zadeklarowa, e jeli wygra wybory bdzie zachca rzd i opozycj do podjcia wsplnej pracy na rzecz zreformowania suby zdrowia.
"Prezydent powinien animowa dialog midzy rzdem i opozycj oraz nadzorowa program zaplanowanych na kilkanacie lat reform stworzenia stabilnego systemu ochrony zdrowia" - powiedzia w poniedziaek Jurek na konferencji prasowej w Warszawie. Doda, e wanie taki postulat chciaby realizowa.
Jego zdaniem reforma suby zdrowia nie jest kwesti rewolucji, tylko kilkunastu lat powanej pracy i to prezydent powinien by gwarantem cigoci pracy na rzecz polepszenia sytuacji w subie zdrowia.
Prezydent powinien zachca do wsplnych dziaa i rozmw rzdu, opozycji, spoeczestwa, rodowisk lekarskich, organizacji reprezentujcych pacjentw - uwaa polityk.
Podkreli, e jako prezydent bdzie chcia zagwarantowa realizacj konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, ktra naley si kademu Polakowi. Wedug niego, wane jest stworzenie alternatywnych moliwoci ubezpieczania si.
"Takie rozwizanie pozwolioby na to, aby kady ubezpieczony pozostawiajc cz swojej skadki zdrowotnej w dyspozycji pastwa, mg reszt przeznaczy, ewentualnie dopacajc, na ubezpieczenie alternatywne w wybranej sieci przez siebie placwce" - powiedzia.
Jurek odnis si take do przedwyborczej debaty organizowanej przez telewizj publiczn, w ktrej udzia maj wzi kandydaci ugrupowa parlamentarnych.
"Zdecydowanie chc zaprotestowa przeciwko zmowie ugrupowa finansowanych przez pastwo i e to ich kandydaci bd midzy sob prowadzi debat w mediach publicznych" - owiadczy polityk. Jego zdaniem, jest to przykad "wykluczenia" innych kandydatw tym bardziej, e - jak podkreli - debat chce zorganizowa telewizja publiczna.
Wedug Jurka, media publiczne powinny pokazywa debat wszystkich kandydatw, a nie tylko niektrych. "Powinny by gwarantem rwnoci, a nie przywilejw" - uwaa.
Jednoczenie zaapelowa o przeprowadzenie serii debat z udziaem kandydatw dobranych losowo. (PAP)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]