Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-05-2007
PR: wsparcie rodzin powinno by jednym z priorytetw polityki rzdu

30.5.Warszawa (PAP) - Wyduenie urlopw macierzyskich oraz zmniejszenie podatkw dla rodzin wychowujcych dzieci - to wedug Prawicy Rzeczpospolitej najwaniejsze zadania dla rzdu, koalicji i wikszoci parlamentarnej.

W zwizku z zapowiadanymi rozmowami partii koalicyjnych, lider PR i b. polityk PiS Marek Jurek przedstawi w rod sprawy, ktre - wedug jego ugrupowania - powinny by jednymi z najwaniejszych elementw polityki rzdu. "Jako posowie wybrani z listy najwikszej partii koalicyjnej przedkadamy te sprawy jako realizacj naszych zobowiza spoecznych i oczekujemy, e zostan one podjte w rozmowach koalicyjnych" - powiedzia Jurek na konferencji prasowej.

PR oczekuje m.in. wyduenia urlopw macierzyskich. Jurek przypomnia, e taka propozycja zostaa ju sformuowana w poselskim projekcie ustawy zoonym z inicjatywy jego ugrupowania. Doda te, e postulat ten by zapowiadany w programie wyborczym PiS.

W programie tym znalaza si te zapowied zmniejszenia podatkw dla rodzin wychowujcych dzieci. Lider PR zaznaczy, e PiS zapowiada zmniejszenie podatkw osobistych dla rodzin z dwjk dzieci o 1800 z w skali roku. Doda, e dla wikszych rodzin miao to by jeszcze wicej. "Te zmiany nie nastpiy, a powinny nastpi, bowiem wi si ze zobowizaniami spoecznymi, jakie naoyli na nas wyborcy wybierajc t wikszo parlamentarn" - owiadczy Jurek.

Istotn spraw, ktr - zdaniem PR - powinien zaj si rzd, jest take kwestia dwch odwoa od wyrokw Europejskiego Trybunau Praw Czowieka. Pierwszy z nich dotyczy Alicji Tysic, i - zdaniem Jurka - narusza sens tzw. ustawy antyaborcyjnej oraz zasady etyki lekarskiej.

W marcu Europejski Trybuna Praw Czowieka w Strasburgu uzna, e Polska naruszya artyku 8. Konwencji Praw Czowieka, dotyczcy prawa do poszanowania ycia prywatnego, odmawiajc usunicia ciy Alicji Tysic. Kobiecie w wyniku ciy i urodzenia dziecka pogorszy si wzrok.

"Jest rwnie wyrok dotyczcy demonstracji homoseksualnych, ktry narusza prawo wadz publicznych RP do wystpowania w obronie moralnoci publicznej zgodnie z Europejsk Konwencj Praw Czowieka, ktr Trybuna ma chroni" - mwi Jurek. Wedug niego, wyrok Trybunau narusza take prawo samorzdw do reprezentowania w tych sprawach stanowiska poszczeglnych wsplnot lokalnych.

Na pocztku maja Trybuna stwierdzi, e wadze Warszawy zamay zagwarantowane w art. 11 Konwencji prawo do zgromadze i pokojowego wyraania pogldw, a take zakaz wszelkiej dyskryminacji (art. 14) i prawo do skutecznego rodka odwoawczego (art. 13).

PR domaga si take zdecydowanej obrony wartoci chrzecijaskich w dokumentach definiujcych wartoci Unii Europejskiej. "Uwaamy, e trzeba bardzo stanowczo i cierpliwie mwi o potrzebie przypomnienia, e wartoci chrzecijaskie s konstytutywne dla cywilizacji europejskiej" - podkreli Jurek.

PR chce rwnie, by nowym prezesem Najwyszej Izby Kontroli zostaa osoba "maksymalnie ponadpartyjna", gwarantujca autonomiczno tego urzdu. "Powinien by to kandydat, ktry doskonale rozumie wszystkie zagroenia jakie w Polsce wi si z administrowaniem pienidzmi publicznymi i rozumie spoeczne zagroenia postkomunizmu" - argumentowa Jurek.

Partia Marka Jurka bdzie oczekiwa rwnie poparcia wikszoci parlamentarnej dla zakazu pornografii. Jurek zaznaczy, e rwnie w tej sprawie istnieje poselski projekt ustawy zoony z inicjatywy PR.(PAP)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]