Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-06-2010
W Warszawie zosta zaprezentowany Spoeczny Komitet Poparcia Marka Jurka

W rod 16 czerwca na Konwencji Marka Jurka w Warszawie zosta zaprezentowany Spoeczny Komitet Poparcia Marka Jurka na urzd Prezydenta RP. Spord jego czonkw gos zabrali prof. dr hab. Andrzej Czachor, pose Leszek Murzyn, Prezes Stow. Polskiego Forum Ludowo-Chrzecijaskiego "Ojcowizna", Jan Maria Jackowski, Andrzej Mikosz, b. minister Skarbu, Micha Jeewski z Frondy a take Marszaek Ludwik Dorn.
Poniej pena lista czonkw Komitetu.

Roman Bartoszcze – pose na Sejm RP X i I kadencji, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Polskiego Forum Ludowo-Chrzecijaskiego „Ojcowizna”

Wodzimierz Blajerski – pose na Sejm RP I kadencji, b. wicemister spraw wewntrznych

Prof. Dr hab. Wodzimierz Bojarski – senator I kadencji, czonek PAN

Robert Cudzich – muzyk

Prof. Dr hab. Andrzej Czachor – Instytut Energii Atomowej POLATOM w
wierku

Wojciech Czemplik -Stowarzyszenie Mionikw Muzyki witogrskiej im. Jzefa Zeidlera, dyr. art. Festiwalu Musica Sacromontana w Gostyniu

Bogusaw Dbski – wicemarszaek wojewdztwa podlaskiego

Ludwik Dorn – b. marszaek Sejmu, pose na Sejm RP III, IV, V i VI kadencji

Leon Etwert - Prezes wiatowego Zwizku Armii Krajowej, Okrg Radomski

Jan Falandys – zapanik, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, medalista mistrzostw Europy i wiata

Ryszard Frczek - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej

Robert Friedrich – Litza - muzyk, Arka Noego

Jan Maria Jackowski - publicysta

Micha Jeewski – Fronda

Krystyna Jonkisz - Diecezjalny Doradca Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-ywieckiej 1992-2009

Bogusaw Kiernicki – Prezes Fundacji witego Benedykta, b. prezes Polskiego Radia S.A.

Henryk Klata - pose na Sejm RP I kadencji

Marian Kmieciak - wjt gminy Odrzyw

Dr Jacek Kowalski - historyk sztuki, UAM Pozna

Prof. Dr hab. Grzegorz Kucharczyk – historyk, PAN

Marcin Libicki – pose na Sejm RP I, III i IV kadencji, deputowany do PE w latach 2004-09

Henryk Linowski – przewodniczcy rady Dzielnicy Ursus, b. burmistrz dzielnicy Ursus

Jacek Wiesaw ski – lekarz, wydawca

Tomasz ysiak – pisarz

Zdzisaw Maszkiewicz - senator IV kadencji, Przewodniczcy Zarzdu NSZZ Solidarno Ziemia Radomska

Dr Mieczysaw Maziarz – Senator VI kadencji

Adam Mazurkiewicz - Prezes Zarzdu koa nr 1 w Radomiu wiatowego Zwizku Armii Krajowej

Cezary Mech – ekonomista, wykadowca akademicki, b. wiceminister finansw

Andrzej Michalik - Prezes Stowarzyszenia im. I Puku Uanw Krechowieckich w Kobyce, autor rekonstrukcji bitwy 1920 r. w Ossowie

Dr Pawe Milcarek – filozof, publicysta, wspzaoyciel kwartalnika Christianitas, b. dyr. II programu Polskiego Radia

Andrzej Mikosz – prawnik, b. minister skarbu

Anna Milczanowska - Prezydent miasta Radomska

Wadysaw Motyka - Wiceprezes Zwizku Podhalan w Polsce

Leszek Murzyn – Prezes Stowarzyszenia Polskiego Forum Ludowo-Chrzecijaskiego „Ojcowizna”, pose na Sejm RP IV i V kadencji

Dr Jan Musia – Senator I i II kadencji, kanclerz Pastwowej Wyszej Szkoy Wschodnioeuropejskiej w Przemylu

Marian Niemirski - Starosta Przysuski

Grzegorz Nienartowicz - przewodniczcy Rady Ruchw Stowarzysze i Bractw Archidiecezji Czstochowskiej

Ks. Mirosaw Nowosielski - wykadowca akademicki, UKSW

Dr Bogusaw Rogalski - deputowany do PE w latach 2004-09

Ksidz Praat Jan Sikora - Pukownik Armii Krajowej

Ksidz Kanonik Stanisaw Sikorski – Kapelan NSZZ Solidarno Ziemia Radomska, Kapelan wiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej Okrg Radom

Marek Siwiec - pose na Sejm RP I kadencji

Wodzimierz Skalik – mistrz wiata w lataniu precyzyjnym

Robert Tekieli - dziennikarz, poeta, publicysta

Jacek Tomczak – pose na Sejm RP V i VI kadencji

Witold Tomczak – pose na Sejm RP III i IV kadencji, deputowany do PE w latach 2004-09

Prof. Piotr Trojanowski – Instytut Przyrodniczy w Poznaniu

Albin Tybulewicz - dziaacz emigracyjny, dziennikarz, tumacz

Jacek Wsowski – muzyk zespou Chili My

Hanna Wujkowska - lekarz, bioetyk, publicystka, obroca ycia

Krystyna Zajc - Fundacja SOS Rodzinie

Andrzej Zapaowski – pose na Sejm RP III kadencji, deputowany do PE w latach 2005-09

Ks. Praat Wadysaw Zzel - Kapelan Zwizku Podhalan w PolsceCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]