Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-07-2010
Protest Prawicy Rzeczypospolitej przeciw midzynarodowej defiladzie homoseksualnej w Warszawie

Protest Prawicy Rzeczypospolitej
przeciw midzynarodowej defiladzie homoseksualnej w Warszawie

Zapowiedziana na jutro midzynarodowa defilada homoseksualna w Warszawie ponia nasz stolic i nasz kraj. Przywdcy dominujcych w naszym kraju si politycznych deklarowali wielokrotnie gotowo obrony wartoci chrzecijaskich w Europie. Dzi milcz, gdy inne pastwa Europy wystpuj przed Trybunaem Strasburskim w obronie praw krzya w yciu publicznym. Milcz, gdy w obronie wartoci chrzecijaskich wystpuj na forum europejskim pastwa Europy rodkowej: Litwa, Rumunia, Bugaria. Polska natomiast bdzie pierwszym krajem Europy rodkowej, pierwszym krajem wyzwolonym z komunizmu – gdzie bdzie miaa miejsce midzynarodowa defilada homoseksualna. Zamiast pionierem moralnej odbudowy Europy – stajemy si pionierem moralnej dekadencji Europy rodkowej.
Akceptacja EuroPride to zaprzeczenie prawa Polakw do szacunku dla moralnoci publicznej. Konstytucja wyranie mwi w art. 57, e prawo do zgromadze nie ma charakteru absolutnego, a Europejska Konwencja Praw Czowieka w art. 9-10 wrd jego granic wskazuje ochron moralnoci.
Dowiadczenie pokazuje, e polityczny ruch homoseksualny nie tylko nie jest wyrazem praw czowieka, ale stanowi dla nich zagroenie:
 dla wolnoci sowa, gdy domaga si represji za tzw. homofobi (jak te, ktre spotkay w Szwecji pastora Ake Greena),
 dla praw dziecka (gdy domaga si „prawa” do „adopcji” sierot przez pary homoseksualne),
 dla praw rodziny (gdy narzuca w szkoom – jak w Hiszpanii – propagand homoseksualn w ramach edukacji polityczno-obywatelskiej),
 dla wolnoci religii (gdy domaga si – jak w Wielkiej Brytanii – „prawa” homoseksualistw do katolickich wice duchownych).
Jutrzejsza midzynarodowa parada to efekt kompletnej biernoci partii PO-PiS w zakresie polskiej polityki praw czowieka, a wic realizacji moralnego i spoecznego dziedzictwa Jana Pawa II. Dzi Prawica Rzeczypospolitej pozostaje jedyn reprezentacj polityczn Polakw chccych zaangaowania Polski na rzecz wartoci cywilizacji chrzecijaskiej. Bdziemy konsekwentnie realizowa t misj.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech uczyski, sekretarz generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]