Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-09-2010
"Czas reakcji" - felieton Marka Jurka w "Gociu Niedzielnym"

Rodziny s najwygodniejszym celem restrykcji budetowych

Od pocztku kryzysu finansowego apeluj, by prezydent (a prezydent Komorowski peni swoje obowizki ju prawie p roku) zaprosi rzd i opozycj na rozmowy o zawarciu antykryzysowego paktu narodowego. Taka instytucja dobrze jest znana z historii na przykad Niemiec, Hiszpanii czy Izraela. Chodzi z jednej strony o ustalenie koniecznych dziaa, na ktre gwne siy polityczne si zgodz i ktre nie powinny by przedmiotem demagogicznej kontestacji, a z drugiej o uzgodnienie dziedzin, ktre nie mog ucierpie w wyniku zmian polityki budetowej. Spraw pierwsz i najoczywistsz jest rodzina. Dzi zbliamy si do progu, za ktrym skoczy si zapa demograficzna, bo dalej zacznie si ju demograficzna przepa (jeli pokolenie niu demograficznego samo bdzie miao mao dzieci).

W tej sytuacji wadze nie mog podejmowa adnych dziaa ograniczajcych prawa rodziny. Tymczasem rzd podnosi ceny, co elegancko nazywa podwyk VAT (wedug rde rzdowych, premier mia rozwaa podniesienie go na ywno do 19 proc.), bo oczywicie rodziny s najwygodniejszym celem restrykcji budetowych. Rzdowi ani przyjdzie do gowy (i opozycji rwnie), e absolutna dominacja PO i PiS nie tylko tworzy warunki dla uzgodnienia zasad polityki w kadej praktycznie sprawie, ale nawet dla przeprowadzenia wszelkich potrzebnych zmian konstytucyjnych, np. jednoznacznie umoliwiajcych konsekwentne odcienie pastwa od realizacji przywilejw emerytalnych zarwno aparatu SB, jak i w ogle nomenklatury PRL. Jak bowiem autorytatywnie wyjani prof. Rzepliski z Trybunau Konstytucyjnego, nawet dzi, po tzw. ograniczeniu przywilejw, przecitna emerytura ubecka jest nadal wysza od emerytury przecitnego Polaka.

Nasze wadze (kolejno rzdy premierw Kaczyskiego i Tuska) zaakceptoway traktat lizboski, z jego koncepcj wzmocnionej wsplnej polityki zagranicznej. Wbrew logice unii politycznej, wbrew zasadzie pomocniczoci i zdrowemu rozsdkowi – wzmocniono wadze Unii bez ustalenia celw, ktrym to ma suy, w sprawach takich jak kierunki rozszerzenia, konkretne aspekty bezpieczestwa energetycznego (jak gazocig batycki), czy solidarnoci Europy Zachodniej z Europ rodkow w relacjach handlowych z Rosj. Co wicej, jak si teraz okazuje, wspln polityk wzmocniono nie tylko bez ustalenia jej celw, ale nawet charakteru. Podzia miejsc w unijnej dyplomacji to nie tylko totalna poraka Polski, ale eliminacja caej Europy rodkowej z wpywu na dziaalno unijnej dyplomacji. Tymczasem oczywistym nakazem polskiej racji stanu byo, eby w pastwach na wschodzie Europy Uni reprezentowali dyplomaci z Europy rodkowej, o wyranie atlantyckim nastawieniu, z dobrym udziaem naszych, polskich dyplomatw. Hiszpanie potrafili sobie zapewni kontrol nad polityk Unii wobec Ameryki aciskiej. Skuteczna realizacja racji stanu wymaga najpierw jej dobrego zdefiniowania.


Przeciw zaangaowaniu Polski na rzecz zasad cywilizacji chrzecijaskiej w Europie wysuwano zawsze argument – by sparafrazowa Herberta – miadcy jak cep: Europa si laicyzuje i tego nie chce. Tymczasem wyrok Trybunau Strasburskiego przeciw krzyom w szkolnych salach (tzw. sprawa Lautsi) spowodowa reakcj jednej czwartej pastw UE. Reakcj prawdziwie europejsk, bo w obronie krzya formalnie wystpiy kraje katolickie (Wochy, Litwa, Malta), prawosawne (Rumunia, Bugaria, Grecja), a ich penomocnikiem przed ETPC jest Joseph Weiler, autor znanej ksiki „Chrzecijaska Europa”, ortodoksyjny yd. Niestety, Polski wrd tych pastw nie ma. Rzd Donalda Tuska cigle udaje, e problemu nie widzi, mimo dwukrotnych wsplnych wypowiedzi naszych biskupw.

Nie ma na to rwnie adnej powanej reakcji opozycji. Trwa tymczasem brutalny konflikt o krzy na Krakowskim Przedmieciu. Politycy wykorzystuj dobr wol zaangaowanych ludzi, traktujc krzy nieodpowiedzialnie i instrumentalnie jako ogrodzenie miejsca pod pomnik. Tymczasem wyrok ETPC, zmierzajcy do usunicia w caoci krzyy z przestrzeni publicznej ycia Europy, nie budzi adnego zainteresowania. Polska – jeli chce pozosta wierna dziedzictwu Jana Pawa II – powinna prowadzi samodzieln i wiadom polityk praw czowieka. Polityk przywracajc sens temu pojciu: bronic prawa do ycia, praw rodziny, wolnoci religii, republikaskiej koncepcji pastwa. Nie prowadzimy tej polityki jako pastwo, bo partie PO–PiS nie widz w tym adnego interesu wyborczego, a chrzecijascy wyborcy (wcigani w takie przygnbiajce psychodramy jak konflikt na Krakowskim Przedmieciu) nie potrafi si tego domaga.

Racja stanu majca oparcie w porozumieniu istotnych si politycznych, prawa rodziny jako zasadniczy sprawdzian polityki gospodarczej, aktywna (dyktowana interesem narodowym i solidarnoci rodkowoeuropejsk) polityka w Unii Europejskiej, polska polityka praw czowieka – oto mapa drogowa polskiej polityki. Mapa tym potrzebniejsza, im bardziej dominujce siy polityczne ignoruj wielowymiarowy kryzys polskiego ycia narodowego i publicznego: kryzys demograficzny, kryzys polityki europejskiej, kryzys szacunku dla wartoci chrzecijaskich, kryzys autorytetu i wiarygodnoci pastwa. Tego wszystkiego powinna dotyczy rewolucja moralna. A nie odegrania si na przeciwnikach politycznych.


rdo: artyku Gocia Niedzielnego z numeru 35/2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]