Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-09-2010
Marek Jurek dla Frondy: To wielki dramat polskiej polityki zagranicznej

To jest wielki dramat, e w Polsce, kraju katolickim, o Tybecie sysza kady, a o przeladowaniach w Orisa prawie nikt - mwi Marek Jurek. Byy marszaek komentuje przemilczenie przez Donalda Tuska kwestii przeladowanych chrzecijan.


Fronda.pl: Trwa wizyta premiera Tuska w Indiach, podczas ktrej ani razu nie poruszy on problemu przeladowania tamtejszych chrzecijan. Jak Pan skomentuje ten fakt?

Marek Jurek*: Po pierwsze, zaznaczmy, e nie chodzi o to by protestowa przeciwko polityce Indii. Przy okazji omawiania innych spraw powinno si zapyta o kilka rzeczy. Jak wyglda obecnie sytuacja w stanie Orisa, czy winni rozptania dwa lata temu pogromw chrzecijan zostali ukarani, czy nie dziaaj ugrupowania ekstremistyczne szerzce nienawi do chrzecijan... Trzeba wyrazi uznanie dla tego, co rzd w Indiach robi by chroni swoich obywateli i zachci do jeszcze wikszej aktywnoci na tym polu. Natomiast ludziom, ktrzy tam yj, trzeba pokaza, e nie s nam zupenie obojtni. Rzecz oczywist jest, e kade pastwo europejskie powinno okazywa Indiom zainteresowanie.

Nawet gdyby premier Polski wystpi w obronie przeladowanych chrzecijan, to czy odniosoby to jakikolwiek efekt?

Jeli byoby to dziaanie typowo "pijarowskie", jednorazowe, na pokaz, media w Polsce odnotowayby je i pokazay e sprawa jest "zaatwiona", to oczywicie, nie miaoby to adnego wikszego znaczenia. Natomiast, jeli byoby to dziaanie nacechowane pokor polityczn, tzn ze wiadomoci tego, e dopiero dugi cig systematycznych dziaa nabiera znaczenia politycznego, odniosyby efekt. Poruszenie tego problemu na forum europejskim stworzyoby oczywiste zainteresowanie nim na polu midzynarodowym. To jest wielki dramat, e w Polsce, kraju katolickim, o Tybecie sysza kady, a o przeladowaniach w Orisa prawie nikt. I mwi to z czystym sumieniem, jako polityk, ktry w konkretny sposb dziaa w tej sprawie.

Jak na tle rzdw innych pastw wyglda polska polityka zagraniczna? Czy nie jest troch chowaniem gowy w piasek w obliczu trudnoci?

W czasie kiedy wybuchy pogromy w Orisa, Franco Frattini, wtedy ju minister spraw zagranicznych Woch, zapowiedzia podniesienie tej sprawy na posiedzeniu Rady Europejskiej. Apelowaem do prezydenta i premiera, aby Polska zsolidaryzowaa si z Wochami w tej sprawie, jak wida, nie odnioso to wikszych skutkw. Spjrzmy na problem szerzej. Mamy koalicj pastw europejskich, ktra w obliczu wyroku Trybunau Strasburskiego wystpuje w obronie krzya. Francja angauje si w Libanie, ktry jest staym punktem zainteresowania francuskich politykw. Solidarno midzynarodowa jest, z jednej strony, kwesti mobilizacji danego pastwa, to wyraz odpowiedzialnego humanizmu w polityce, mioci bliniego. A z drugiej strony, jest to te znakomita okazja do budowania autorytetu pastwa, czy te poparcia dla niego na forum midzynarodowym. Jeeli Szwecja, prowadzc lewicow polityk praw czowieka, zdoaa wywalczy swoj pozycj w UE, cho pod wzgldem ludnoci jest niewielkim pastwem, to Polska rwnie powinna prowadzi aktywn polityk obrony praw czowieka, realizujc nauk Jana Pawa II.

Czy nie jest tak, e broni si praw czowieka, dopki ... nie jest on chrzecijaninem? Broni si dyskryminowanych homoseksualistw, muzumanw, ale kiedy przeladowani s chrzecijanie, nie jest to ju takie oczywiste ...

Prosz spojrze na instytucje, ktre odmieniaj haso "prawa czowieka" przez wszystkie moliwe przypadki, a tak naprawd prowadz dziaalno bronieniu tych praw przeciwn. Wystarczy wspomnie wyrok w sprawie pani Alicji Tysic. Ale to nie zwalnia nas z kontynuacji dziea, ktre rozpocz Jan Pawe II, stawiajc Europie i wspczesnemu wiatu pytania na czym naprawd polegaj prawa ludzi i jak ich aktywnie broni.

Jak w podobnych sytuacjach funkcjonoway wczeniejsze polskie rzdy? Polityka Tuska si od nich rni?

Na tle poprzednich rzdw polityka zagraniczna Tuska niestety wyglda tak samo. Dzisiaj prawdziwy dramat Polski polega na tym, e np. w sytuacji, gdy ¼ pastw UE wystpuje w obronie obecnoci krzya w yciu publicznym, nasz rzd nie tylko nie chce si do nich przyczy, ale co wicej - opozycja wcale tego od rzdu nie wymaga. Oprcz listu czci senatorw, ktry jest rodzajem petycji, a wic dziaaniem waciwym szeregowym obywatelom a nie ludziom sprawujcym wadz publiczn, adnych aktw ze strony opozycji wymagajcych od naszego rzdu aktywnej obrony praw czowieka, nie byo.

Jeszcze raz przypomn, to nie jest sprawa, ktra powinna by przedmiotem sporu w naszym yciu publicznym. Powinna by przedmiotem consensusu. Chodzi o co, co bdzie budowa autorytet Polski, ale rwnie nasz pozycj i zdolno realizacji naszych interesw. Nawet szerzej, to te kwestia charakteru polityki UE. Jak ona definiuje swoje miejsce w wiecie, jakich wartoci bdzie broni...

Rozm. Marta Brzeziska


rdo: Fronda.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]