Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2010
Benedykt XVI w Westminsterze – blog Marka Jurka

Przemwienie Ojca witego do brytyjskich politykw, niewtpliwie historyczne, zasuguje na uwag z wielu wzgldw. Papie przemawiajc w tym samym hallu, skd by wysany na szafot wity Tomasz More – przypomnia aktualno przykadu Patrona Politykw. „Kwestie podstawowe, ktre wchodziy w gr w procesie Tomasza More, pojawiaj si nadal, [cho] w nieustannie zmieniajcych si kategoriach wraz ze zmian warunkw spoecznych”. Benedykt XVI powtrzy sw ide wspczesnej roli katolicyzmu – nie tylko rzecznika prawdy o Bogu, ale obrocy ludzkiego rozumu. „Tradycja katolicka utrzymuje [bowiem], e obiektywne normy rzdzce prawym dziaaniem s dostpne dla rozumu niezalenie od treci Objawienia. Zgodnie z takim rozumieniem rola religii w debacie politycznej polega nie tyle na dostarczaniu tych norm, tak jakby nie mogy by one znane niewierzcym [ale raczej na] rzucaniu wiata na stosowanie rozumu do odkrywania obiektywnych zasad moralnych”. Jako cen irracjonalizmu wskaza Ojciec wity finansow nieodpowiedzialno, ktra wywoaa obecny kryzys gospodarczy. Papie mocno i otwarcie wystpi przeciw programowi dechrystianizacji, na nowo wanie w Zjednoczonym Krlestwie atakujcym wolno Kocioa, jego szpitale i seminaria, a nawet najoczywistsze obyczaje chrzecijaskie, jak publiczne obchody Boego Narodzenia.

Ale najbardziej oryginalne byo wskazanie na pierwszestwo rzeczywistoci nadprzyrodzonej w jej widzialnych znakach, obecnych w kulturze. Taki bowiem sens miao odwoanie si do modlitw stale towarzyszcych pracom Parlamentu Brytyjskiego, czy do Aniow, ktrzy „spogldajc z gry ze wspaniaego sklepienia [Sali Parlamentu, przypominaj] e Bg stale czuwa nad nami, aby nas prowadzi i chroni”.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, wrzesie 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]