Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Komunikat po Konferencji Prasowej Komitetu Prawica Rzeczypospolitej - UPR

Na zorganizowanej w rod, 6 padziernika konferencji prasowej Komitety Prawicy Rzeczypospolitej i UPR zaprezentowane zostay priorytety programu wyborczego dotyczce rodziny.

Lech uczyski (Prawica Rzeczypospolitej) nakreli konieczno zmiany polityki wobec rodzin z przedmiotowej na podmiotow, zapowiedzia wprowadzenie w Warszawie samorzdowego becikowego i samorzdowych dodatkw macierzyskich dla trzeciego i kolejnych dzieci. Podkreli, e konieczne jest wspieranie mini obkw i przedszkoli dla wszystkich chtnych, oraz zaprzesta obecnej dyskryminacji rodzin, ktre same wychowuj swoje dzieci. Wyjani, e obecnie z godnie z ustaw o systemie owiaty w publicznych i prywatnych przedszkolach gmina wykada rodki na kade dziecko zgodnie z godnie z ustaw o systemie owiaty, a rodkw tych pozbawione s rodziny, ktre trud wychowania wziy na siebie nie wysyajc dziecka do przedszkola.

Powiedzia rwnie e koniecznoci jest wsparcie rodzin wielodzietnych min. przez wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz ksztatowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trjk dzieci. „Nasze rodowiska min. Pan Marian Pika postulowa o wprowadzenie takiej karty na wzr ktra obowizuje we Francji czyli ktra byaby dla wszystkich takich rodzin w Polsce. Niestety w parlamencie od 15 lat nie udao si tego wprowadzi i dlatego od kilku lat poszczeglne samorzdy zaczynaj wprowadza Kart dla rodzin wielodzietnych min. Tychy, Sandomierz czy tydzie temu Katowice. Dziki karcie rodziny bd mie zniki do instytucji podlegajcych samorzdowych min takich jak zajcia sportowe, czy kulturalny prowadzone przez samorzd lub na bilety do kina, teatru czy na basen. Dobrowolne zniki mog rwnie zaoferowa przedsibiorcy dziaajcy w Warszawie, ktrzy bd uznawa Warszawsk Kart Rodzin 5+.

Piotr Soporowski i Ernest Kobyliski (UPR) powiedzieli, e polityka dotyczca szk samorzdowych zakada zwikszenie udziau rodzicw w decyzjach dotyczcych obsady stanowisk dyrektorskich i kadry nauczycielskiej, programu nauczania oraz inwestycji i podziau rodkw finansowych. W ramach obowizujcego prawa realizacj programu umoliwiaby zgoda organw samorzdowych na organizowanie przez rodzicw wyborw dyrektorw szk i cis wspprac wydziaw owiaty z radami rodzicw. Zwikszenie wpywu obywateli na funkcjonowanie szkoy pozwolioby na dostosowanie nauczania do potrzeb i zainteresowa kadego dziecka. Rozumiemy przez to nie tylko tworzenie warunkw dla uczniw szczeglnie zdolnych pozwalajcych im osiga dobre rezultaty w olimpiadach przedmiotowych czy zawodach sportowych, ale rwnie pomoc szkoy dla uczniw radzcych sobie gorzej z nauk.

Odnonie opieki nad dziemi w wieku przedszkolnym podkrelili, e program Komitetu zakada uzupenianie brakujcych miejsc w przedszkolach poprzez wygospodarowanie lokali z zasobw miasta na Kluby Malucha, wsparcie finansowe i rozwijanie opieki domowej oraz domowych przedszkoli. „Chcemy by pienidze przeznaczane przez gmin na kade dziecko na opiek przedszkoln mogy trafia rwnie do domw prywatnych. Dziki temu cz matek mogaby zrezygnowa z niskopatnej pracy zawodowej i pozosta w domu z dziemi.”

Piotr Strzembosz, kandydat na urzd Prezydenta Warszawy, omwi zagadnienia zwizane ze sub zdrowia, potrzebach reorganizacji niektrych placwek medycznych, koniecznoci zwikszenia liczby oddziaw pediatrycznych, wprowadzenia opieki psychologicznej dla kobiet po utracie dziecka, wspieraniu istniejcych placwek opieki paliatywnej.

___________________________

Prawica Rzeczypospolitej - UPR --- Rodzina

Priorytety w zakresie promocji Rodziny:

1. Wymuszenie poprawy efektywnoci ksztacenia w szkoach samorzdowych poprzez wprowadzenie przydziau dodatkowych rodkw dla szk uzyskujcych najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udzia w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Intensyfikacja programw naprawczych dla placwek osigajcych gorsze wyniki.

2. Wiksze uczestnictwo rodzicw w funkcjonowaniu szkoy poprzez udzia w wyborze dyrekcji szkoy, kadry nauczycielskiej, wybr programw nauczania oraz inwestycji i podziau rodkw finansowych. Przywrcenie opieki medycznej i stomatologicznej we wszystkich placwkach owiatowych.

3. Gwarancja samorzdowego becikowego dla kadej rodziny z tytuu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyski ktry bdzie przysugiwa rodzinom wielodzietnym.

4. Zwikszenie dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez pastwo.

5. Wsparcie i pomoc miasta w polityce adopcyjnej oraz tworzenia rodzinnych domw dziecka.

6. Zapewnienie miejsca wszystkim chtnym dzieciom w przedszkolach i obkach poprzez przydzia lokali z zasobw miasta na Kluby Malucha, a take wsparcie finansowe przeznaczone na rozwj opieki domowej, domowych przedszkoli oraz wszystkich innych form opieki nad dziemi. De facto oznacza to, e adne dzieci, w tym te zostajce w domu, nie bd ju duej dyskryminowane.

7. Udostpnienie szkolnych obiektw sportowych dla modziey w czasie wolnym od zaj.

8. Reorganizacja suby zdrowia na terenie miasta dostosowana do potrzeb mieszkacw i geografii miasta. Zwikszenie liczby oddziaw pediatrycznych, wprowadzenie opieki psychologicznej dla kobiet po utracie dziecka, wspieranie istniejcych placwek opieki paliatywnej.

9. Wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz ksztatowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trjk dzieci.

Warszawa, dnia 6 padziernika RP 2010


(-) Lech uczyski
Prawica Rzeczypospolitej
693 090 030

(-) Ernest Kobyliski
Unia Polityki Realnej
889 454 844

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat Na Prezydenta Warszawy
605 053 663Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]