Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-10-2007
Informacja Krajowego Forum Przedsibiorczoci - Wybory 2007

Krajowe Forum Przedsibiorczoci (KFP) jako organizacja nie bierze czynnego udziau w wyborach 2007 roku, natomiast rekomenduje p. Mieczysawa Majchera - eksperta KFP, jako najlepszego kandydata startujcego do sejmu w okrgu 13 (m. Krakw, powiaty: krakowski, miechowski, olkuski) z listy LPR nr 3, poz. 2, rekomendowany przez Prawic Rzeczypospolitej.
Zarzd Krajowego Forum Przedsibiorczoci

rodowisko Krajowego Forum Przedsibiorczoci podejmuje dziaania na rzecz stworzenia przez pastwo warunkw do nieskrpowanego rozwoju przedsibiorczoci Polakw, przy zachowaniu postaw patriotycznych. Zapoznalimy si ze wszystkimi programami partii politycznych majc take na uwadze dotychczasowy ich dorobek. Doszlimy do prostego wniosku: formacje lewicowe nagminnie komplikuj prawo, rozwijaj biurokracj, oraz podwyszaj podatki. Podobne niedocignicia znajdujemy czsto w polityce PiS, ktrego starania dot. rozwoju przedsibiorczoci oraz zachowania suwerennoci Rzeczypospolitej uwaamy za nie do autentyczne. Z kolei przesanie PO, w ktrym tak wiele mwi si o wolnym rynku i budowie „drugiej Irlandii” wykazuje zbyt wiele wad charakterystycznych dla „liberalizmu” okresu wczesnej transformacji. Jako wyborcy wymagamy te wicej szacunku dla naszej inteligencji i dobrych obyczajw.
W tej sytuacji stwierdzilimy, e najwicej swobody gospodarczej proponuje Prawica Rzeczypospolitej (w obecnych wyborach wystpujca w ramach szerszej - Ligi Prawicy Rzeczypospolitej), a zarys programu tej partii pn. „Narodowy Kapitalizm” wykazuje niemal cakowit zbieno z celami statutowymi KFP.
W tej sytuacji ekspert Krajowego Forum Przedsibiorczoci Pan Mieczysaw Majcher decydujc si na start z listy LPR nr 3, moe liczy na pene poparcie organizacji, w ktrej dziaanie angauje si od momentu jej powstania – stwierdzi Prezes Krajowego Forum Przedsibiorczoci Jan Szczepankiewicz.

Jako Krajowe Forum Przedsibiorczoci, przypilnujemy politykw eby nie podkadali dalszych kd pod nogi przedsibiorczym Polakom, a Liga Prawicy Rzeczypospolitej jako czwarta sia polityczna moe by w przyszym sejmie „jzyczkiem u wagi”, od ktrego duo bdzie zalee. - powiedzia Mieczysaw Majcher – Bdc przedsibiorc i projektantem infrastruktury - z zagadnieniami budownictwa i inwestycji mam do czynienia codziennie. W parlamencie uproszcz prawo budowlane i prawo w dziedzinie planw zagospodarowania terenu, by mieszkania dla milionw polskich rodzin budowano szybko, a dziki prawom wolnego rynku, ich ceny spaday. Przypilnuj take inwestycje regionalne, przede wszystkim Rozbudow lotniska w Balicach, autostrady A4 w kierunku wschodniej granicy, rozbudow stadionu Wisy z myl o Euro2012, a take budow pnocnej obwodnicy Krakowa –doda.

Krajowe Forum Przedsibiorczoci: istnieje od 2004r, jednoczc ludzi polskiego maego i redniego biznesu, centrw akademickich oraz mediw. Organizacja ma na celu wspieranie polskich podmiotw gospodarczych i zwikszenie ich konkurencyjnoci, a take propagowanie pozytywnego, wolnorynkowego sposobu mylenia.
W Krakowie KFP dao si pozna poprzez dziaania regionalnego - Maopolskiego Forum Przedsibiorczoci, organizatora wielu wanych opiniotwrczych konferencji, w tym take kilku edycji „Maopolskiego Szczytu Gospodarczego”. Organizuje liczne spotkania tematyczne i szkolenia dla przedsibiorcw. KFP prowadzi m.in. Biuro Interwencji , Punkt Doradztwa Europejskiego i Bezpatn Poradni Medyczn dla Dzieci z Poraeniem Mzgowym. Uczestniczy take w programie „Praca, co si opaca” aktywizujcym zawodowo osoby niepenosprawne i wykluczone.


Mieczysaw Majcher (lista LPR 3 poz. 2): rekomendowany przez Prawic Rzeczypospolitej (parti Marka Jurka), oraz Krajowe Forum Przedsibiorczoci, posiada wyksztacenie wysze (dwa kierunki na Politechnice Krakowskiej), jest przedsibiorc i projektantem infrastruktury, by radnym Miasta Krakowa I kadencji - autorem programu likwidacji niskiej emisji zanieczyszcze powietrza w Krakowie. Jest ekspertem Krajowego Forum Przedsibiorczoci. Ma 58 lat, onaty, 3 synw.

Krakw, 18 padziernika 2007r.

Kontakt:
Jan Szczepankiewicz: 0 507 777 969
Mieczysaw Majcher: 0511 86 51 84Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]