Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-10-2010
Konferencja prasowa Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Prawicy Rzeczypospolitej – UPR w Warszawie

W siedzibie UPR zebrali si kandydat na Prezydenta Warszawy Piotr Strzembosz oraz kandydaci na radnych - Magdalena Chudzicka-Muszyska, Ernest Kobyliski (UPR) i Marcin Fersz (Prawica Rzeczypospolitej).

Przedstawiajc priorytety w zakresie bezpieczestwa stolicy Ernest Kobyliski (UPR) przedstawi projekty reorganizacji Stray Miejskiej i Policji, dziaania Miejskiego Systemu Bezpieczestwa oraz sposobu likwidacji palcego problemu, jakim stao si dla stolicy ebractwo. Marcin Fersz (Prawica Rzeczypospolitej) mwi o doinwestowaniu Stray Poarnej, przyspieszeniu prac nad modernizacj i rozbudow systemu alarmowego stolicy oraz o sposobach wykorzystania rodkw unijnych na budow lotnisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Piotr Strzembosz, kandydat na Prezydenta Warszawy powiedzia, e stolica jest miastem przepisw, ale nie jest miastem praworzdnym. Jako przykad poda tzw. agencje towarzyskie, gdzie w sposb jawny amane jest prawo – ma miejsce strczycielstwo i kuplerstwo, za spraw obscenicznych ulotek szerzy si demoralizacja i zamiecane s ulice. Ponadto podkreli, e wadze samorzdowe majce wpyw na sprawy kadrowe nie powinny dopuszcza do zatrudniania w publicznych placwkach owiatowych zadeklarowanych homoseksualistw, osb nadmiernie eksponujcych swoj seksualno, naduywajcych alkohol, eksponujcych na ciele tatuae czy przekute czci ciaa. Podkreli, e szkoa to miejsce, gdzie modzie nie tylko pozyskuje wiedz, ale rwnie czerpie wzorce osobowe, poznaje normy moralne itp. Piotr Strzembosz owiadczy, e za jego prezydentury w Warszawie nie bdzie zgody na przemarsze homoseksualistw i e na taki brak zgody zezwalaj istniejce w Polsce przepisy.

Magdalena Chudzicka-Muszyska podkrelia wag stosowania zakazu nauczania w publicznych szkoach przez zadeklarowanych homoseksualistw. Jako matka wyrazia zaniepokojenie nachalnym lobbingiem homoseksualnym rozprzestrzeniajcych si rwnie w edukacji. „Chciaabym, aby warszawskie dzieci - kolejne pokolenie, spadkobiercy
bohaterskich tradycji Powstacw - czuy co to Bg, honor, ojczyzna, a
adnej z tych wartoci nauczyciel-pederasta nie wyksztaci w modym
sercu.” Podkrelia, e rodowiska homoseksualne s naraone na wiele chorb duszy i ciaa wynikajcych z rozwizoci. „Oprcz szeroko naganianego AIDS mamy cikie depresje, ca gam chorb proktologicznych.” Przypomniaa, e zadaniem Prezydenta stolicy Polski i caego samorzdu jest, oprcz dbaoci o infrastruktur miejsk, „walka o rzd dusz”.

-------------------

Priorytety w zakresie bezpieczestwa stolicy:

1. Miejski System Bezpieczestwa – zaangaowanie wszystkich miejskich sub i instytucji w ramach wsplnego kanau cznoci celem poprawy bezpieczestwa; przegld procedur prawno-organizacyjno-szkoleniowych w zakresie bezpieczestwa; standaryzacja czasu reakcji sub miejskich na zgoszenie. Stworzenie spjnego systemu antyterrorystycznego dla obiektw uytecznoci publicznej (szkoy, szpitale, muzea, centra handlowe itp.).
2. Reorganizacja Stray Miejskiej i wyznaczenie priorytetw jej dziaania przy wikszej wsppracy z mieszkacami.
3. Doinwestowanie Stray Poarnej; zakup helikoptera dla grupy ratownictwa wysokociowego; zakup minimum dwch drabin wysokociowych (powyej 100 m); modernizacja istniejcych remiz straackich oraz dostosowanie ich liczby do struktury miasta.
4. Przyspieszenie prac nad modernizacj i rozbudow systemu alarmowego w Warszawie; poprawa bezpieczestwa powodziowego na terenie Warszawy.
5. Reorganizacja i wyznaczenie priorytetw Policji; zwikszenie liczby stacjonarnych i ruchomych komisariatw Policji; zwikszenie etatw dzielnicowych.
6. Budowa, przy wykorzystaniu rodkw unijnych, lotnisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy warszawskich szpitalach, celem wyeliminowania kilkukrotnego przenoszenie rannych i chorych.
7. Eliminacja z przestrzeni publicznej tzw. agencji towarzyskich, miejsc, gdzie kobiety i mczyni sprowadzani s do roli towaru, gdzie amane s przepisy kodeksu karnego, gdzie dochody czerpie wiat przestpczy, skd rozprzestrzeniaj si choroby weneryczne.
8. Zakaz zatrudniania w publicznych szkoach zdeklarowanych homoseksualistw, osb nadmiernie eksponujcych swoj seksualno, publicznie naduywajcych alkohol, w sposb widoczny samookaleczajcych si (tatuae, piercing).
9. Eliminacja z przestrzeni publicznej pornografii poprzez egzekucj obowizujcych przepisw; wprowadzenie zakazu zamieszczania obscenicznych reklam.
10. Likwidacja problemu ebractwa. Pomoc osobom wykorzystywanym przez organizacje przestpcze do ebractwa poprzez skuteczne ciganie i neutralizowanie zorganizowanych grup ebraczych. Aktywne wsparcie ze strony Orodkw Pomocy Spoecznej dla osb zmuszonych sytuacj ekonomiczn do ebrania.


(-) Ernest Kobyliski
Unia Polityki Realnej

(-) Lech uczyski
Prawica Rzeczypospolitej

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat na Prezydenta WarszawyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]