Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Liderzy KW Prawicy Rzeczypospolitej do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego.

Okrg 1 /chrzanowski/
1. Adam Czachur zam. Libi, technik grnik, emerytowany sztygar Kopalni „Janina” w Libiu.
Dziaacz „Solidarnoci” lat 80-tych. Czonek ROP i Polskiego Forum Ludowo Chrzecijaskiego „OJCOWIZNA” b. Radny Sejmiku Wojewdzkiego z listy LPR i miasta Libi.

Okrg 2/ ziemski krakowski/
1. Krzysztof Zgrzywa zam. Chrzanw, absolwent Politechniki Krakowskiej /mgr in./, emerytowany nauczyciel, czonek PFLCh „OJCOWIZNA”. Byy radny powiatu krakowskiego i czonek Zarzdu Powiatu /odpowiedzialny midzy innymi za szkolnictwo rednie/ z listy LPR.

Okrg 3 /miasto Krakw/
1. Stefan .Majerczak zam. Krakw, Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

Okrg 4 / mylenicko-wadowicko-tatrzaski/
1. Ryszard Popieuszko zam. Gdw, absolwent Akademii Grniczo Hutniczej /mgr in./ dziaacz „Solidarnoci” RI lat 80-tych, czonek Polskiego Forum Ludowo Chrzecijaskiego „OJCOWIZNA” / kuzyn B. Ks. Jerzego Popieuszki/.

Okrg 5 /tarnowski/
1. Janusz Rusak zam. Trzciana k/Bochni. Nauczyciel Zespou Szk Zawodowych w apanowie /mgr matematyki/. Dziaacz „Solidarnoci” Nauczycielskiej, czonek PFLCh „OJCOWIZNA”. Byy Radny Gminy Trzciana.

Okrg 6 /nowosdecki/
1. Tadeusz Nowak zam. Nowy Scz Absolwent Akademii Grniczo Hutniczej /mgr in./. Przedsibiorca, Czonek Zarzdu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Byy radny Nowego Scza. Penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej powiatu i miasta Nowy Scz.
Kandydat Prawicy Rzeczypospolitej na Urzd Prezydenta miasta Nowy Scz.


Wszyscy kandydaci do sejmikw z Prawicy w MaopolskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]