Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-10-2010
Owiadczenie w sprawie efektywnych dziaa na rzecz przestrzegania art. 157a kodeksu karnego, wykluczajcego jakiekolwiek dziaania przeciw zdrowiu dz

Zwracam si do Prokuratora Generalnego o podjcie efektywnych dziaa na rzecz przestrzegania art. 157a kodeksu karnego, wykluczajcego jakiekolwiek dziaania przeciw zdrowiu dziecka pocztego. Przypominam, e przed czterema laty Sejm RP wyranie (i ponad 83 % wikszoci gosw) stwierdzi, e „niszczenie ludzkich embrionw (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”.
Jest oczywiste, e samo zajcie jasnego stanowiska w tej sprawie przez Prokuratora Generalnego przyczynioby si do wstrzymania tej strasznej praktyki w laboratoriach, gdzie (w trakcie zabiegw sztucznego zapodnienia in vitro) s zamraane i niszczone dzieci w zarodkowej fazie swego ycia. Przypominam rwnie, e we wspomnianej uchwale Sejm powiedzia, e „instrumentalne wykorzystywanie ciaa ludzkiego i niszczenie ycia pocztego jest drastycznym naruszeniem praw czowieka. Nie mona go usprawiedliwi adnymi okolicznociami i naley tych praktyk zaniecha, niezalenie od intencji, dla ktrych s podejmowane”.
Jednoczenie stwierdzam z ubolewaniem, e podejmowane od wielu tygodni prby bezporedniego przekazania i wyjanienia tego stanowiska panu prokuratorowi Seremetowi nie przyniosy adnych rezultatw. aden z poprzednich prokuratorw generalnych nie izolowa si tak od opinii publicznej, nie przejawia takiego braku zainteresowania brakiem praworzdnoci w zakresie ochrony ycia pocztego.
Czy nowy model niezalenoci prokuratury generalnej ma polega na jej arogancji wobec opinii publicznej?(-) Marek Jurek
przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 29 padziernika RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]