Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Wybory do Rady Miasta w Kielcach: Samorzd bliski Rodzinie - Dosy ukadw w samorzdzie, czas na sub publiczn

Priorytety w zakresie promocji Rodziny, infrastruktury i bezpieczestwa

1. Budowa tanich mieszka komunalnych dla modych maestw i rodzin wielodzietnych.
2. Wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz ksztatowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trjk dzieci. Wyposaymy rodziny wielodzietne najsabiej uposaone w podrczniki szkolne.
3. Gwarancja samorzdowego becikowego dla kadej rodziny z tytuu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyski, ktry bdzie przysugiwa rodzinom wielodzietnym.
4. Zwikszenie dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez pastwo.
5. Wsparcie i pomoc miasta w polityce adopcyjnej oraz promocja Rodzinnych Domw Dziecka oraz Rodzinnych Domw Opieki Spoecznej dla osb starszych i niepenosprawnych.
6. Zapewnienie miejsca wszystkim chtnym dzieciom w przedszkolach i obkach poprzez przydzia lokali z zasobw miasta na Kluby Malucha, a take wsparcie finansowe przeznaczone na rozwj opieki domowej, domowych przedszkoli oraz wszystkich innych form opieki nad dziemi.
7. Poprawimy bezpieczestwo zdrowotne mieszkacw miasta przez usprawnienie bezporedniej i specjalistycznej opieki medycznej.
8. Poprawa efektywnoci ksztacenia w szkoach samorzdowych poprzez wprowadzenie przydziau dodatkowych rodkw dla szk uzyskujcych najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udzia w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Intensyfikacja programw naprawczych dla placwek osigajcych gorsze wyniki.
9. Wiksze uczestnictwo rodzicw w funkcjonowaniu szkoy poprzez udzia w wyborze dyrekcji szkoy, kadry nauczycielskiej, wybr programw nauczania oraz inwestycji i podziau rodkw finansowych.
10. Przywrcimy opiek medyczn i stomatologiczn we wszystkich placwkach owiatowych.
11. Bdziemy przeciwdziaa zagroeniom demoralizacji modziey i zwikszymy bezpieczestwo osiedli przez organizacj osiedlowych centrw tosamociowych.
12. Utworzymy, w ramach istniejcych struktur, miejskie departamenty Asystenta Osoby Niepenosprawnej jako niezbdn pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb yciowych i komunikacyjnych dla osb niepenosprawnych.
13. Odkorkujemy centrum miasta przez budow 5 miejskich dozorowanych parkingw skomunikowanych specjalnymi busami z centrum miasta.
14. Upowszechnimy darmowy Internet przez zwikszenie iloci internetowych punktw hot-spot.
15. Wdroymy program ochrony rodowiska m.in. przez tzw. odbetonowanie miasta i tworzenie zielonych enklaw w centrum miasta i osiedlach oraz rewitalizacj zieleni miejskiej przez wprowadzenie nowych elementw flory i fauny.
16. Wprowadzimy sensown a nie pozorowan segregacj odpadw komunalnych.
17. Wprowadzimy program poprawiania estetyki kieleckich osiedli.
18. Bdziemy rozwija znaczenie sportu w miecie przez wspieranie istniejcych klubw i utworzenie nowych: Kieleckiego Klubu Tenisowego oraz budow nowego tenisowego kortu krytego. Miejskiego Klubu Boxingu jako orodka skupiajcego modzie preferujc sporty walki .
19. Utworzymy Miejski Dom Stowarzysze jako obiekt bdcy siedzib dla wielu istniejcych i nowych stowarzysze non-profit.

Kielce RP 10 listopada 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]