Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-11-2010
Piotr Strzembosz, kandydat na Prezydenta Warszawy o spdzielcach i lokatorach

W dniu dzisiejszym przed stoecznym Ratuszem odbya si krtka konferencja prasowa kandydata na urzd Prezydenta Warszawy Piotra Strzembosza, ktry mwi o problemach spdzielcw i lokatorw mieszka komunalnych oraz o zapowiadanych zmianach jakie wprowadzi jako Prezydent miasta.

Odpowiadajc na pytania dziennikarzy kandydat na urzd Prezydenta Warszawy uzasadnia, dlaczego zwalcza ulotki agencji towarzyskich oraz krytycznie wypowiada si na temat samych agencji towarzyskich. Wedug Strzembosza opowiadajc si przeciw agencjom, ulotkom agencji i pornografii nie tylko prezentuje swoje pogldy, ale domaga si, by byo przestrzegane obowizujce w Polsce prawo. „Produkcja, kolporta, posiadanie i zarabianie na pornografii od 1 padziernika 1998 r. nie jest zabronione, ale nie wolno prezentowa pornografii w sposb umoliwiajcy swobodny do niej dostp przez nieletnich i dorosych, ktrzy sobie tego nie ycz.” Piotr Strzembosz wyrazi aprobat wobec podjtych dwa dni temu dziaa warszawskiej Stray Miejskiej, ktra karze mandatami sprzedawcw, ktrzy wydawnictwa pornograficzne eksponuj na witrynach.

W zaczeniu Owiadczenie Piotra Strzembosza dotyczce spdzielczoci i lokatorw.

Marcin Fersz
Biuro Prasowe
KKW Prawica Rzeczypospolitej - UPR

-----------

Warszawa
Rodzina Inwestycje Bezpieczna przyszo

Owiadczenie Kandydata na Prezydenta m.st. Warszawy Piotra Strzembosza
dotyczce spdzielczoci i lokatorw

Jako kandydat ubiegajcy si o urzd Prezydenta Warszawy chciabym zwrci uwag, e problemy spdzielcw i lokatorw mieszka komunalnych wymagaj wikszego zainteresowania ze strony wadz miasta.

Deklaruj, e jako Prezydent m.st. Warszawy bd otwarty na problematyk tych rodowisk i nie bd unika spotka z przedstawicielami reprezentujcymi mieszkacw, jak to miao miejsce w ostatnim okresie.

Pilnego uregulowania wymagaj sprawy wasnociowo-gruntowe terenw, na ktrych obecnie znajduj si budynki spdzielcze. Uregulowanie tych spraw pozwoli na szybsze wykupienie mieszka przez ich mieszkacw.

Deklaruj, e penic urzd Prezydenta, wstrzymam podwyk opaty za wieczyste uytkowanie na podstawie wykonanych operatw szacunkowych, do czasu wyjanienia poprawnoci ich wykonania i zgodnoci z obowizujcymi przepisami.

W prowadzonej polityce na terenie miasta szczegln uwag bd zwraca na zagadnienia zwizane z rodzinami z dziemi, a zwaszcza rodzin wielodzietnych. Za priorytet uznaj zmian przepisw i zasad ubiegania si o mieszkania z zasobw miasta, by byy one adekwatne do potrzeb i moliwoci potrzebujcych rodzin.

Jednoczenie przypominam, e w moim programie zawarem postulat zmiany zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi poprzez likwidacj ZGN-w, ktrych zadania przejm istniejce Wydziay Zasobw Lokalowych oraz prywatne firmy administrujce nieruchomociami.

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat na Prezydenta Warszawy
KKW Prawica Rzeczypospolitej - UPRCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]