Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-12-2010
Polska na Wschodzie – blog Marka Jurka

Polskie rewelacje Wikileaks wystawiaj bardzo dobre wiadectwo polskiej polityce wschodniej za prezydentury Lecha Kaczyskiego. Amerykanie bynajmniej nie uwaali jej za objaw marzycielstwa czy awanturnictwa, ale za skuteczn strategi realizowan w wyjtkowo niedogodnych warunkach. W sytuacji wymagajcej zmiany (bo agresywna dominacja Rosji w Europie wschodniej jest czynnikiem destabilizacji porzdku midzynarodowego), cho jedni (jak przede wszystkim Niemcy) ten stan rzeczy akceptowali, a inni nie widzieli moliwoci reakcji. Polska potrafia dziaa. Materiay Wikileaks potwierdzaj te realizm polskiej polityki i fakt, e „formalnym” agresorem w wojnie gruziskiej bya Rosja (tak jak „formalnym” agresorem w wojnie RP 1870 byy Prusy Bismarcka).

Pisz o tym, bo pamitam pierwsze, nacechowane nieuleczalnymi kompleksami i pogard dla wasnego kraju, dziennikarskie przypuszczenia co ujawnione materiay poka na nasz temat. Cho jest w nich te co, co kae bardzo krytycznie myle o obecnym stanie polityki polskiej. Polska moga wywiera wpyw midzynarodowy – gdy bya zjednoczona, gdy midzy zwizanym z opozycj Prezydentem a rzdem bya moralna spjnia, wsplny kierunek dziaania, wsplne poczucie racji stanu (cho dziao si to wszystko w warunkach cigego, ostrego konfliktu). To potwierdza raz jeszcze, e oprcz siy militarnej, zamonoci i demografii – sia moralna jest jednym z czynnikw okrelajcych znaczenie pastw. Dzi walka o ksztat polskiego pastwowego consensusu, o zasady racji stanu i adu spoecznego wice dla caej opinii publicznej, o szacunek dla pastwa – to jedno z najpilniejszych zada polskiej polityki.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, grudzie 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]