Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-12-2007
Jestem przeciwko politycznemu daltonizmowi - wywiad z Markiem Jurkiem w Naszym Dzienniku

W obecnym Sejmie istnieje, Pana zdaniem, autentyczne prawicowe ugrupowanie?
- Samodzielnego politycznie nie ma. Obie wielkie partie - Prawo i Sprawiedliwo (PiS) oraz Platforma Obywatelska (PO) - maj charakter przede wszystkim wyborczy. S nastawione nie tyle na reprezentacj w prawodawstwie i procesie politycznym tej czci opinii, do ktrej si odwouj, ile przede wszystkim na wyborcz promocj ambicji swoich liderw. Temu celowi jest podporzdkowana ich polityka. Bardzo bezstronny wiadek, b. marszaek Ludwik Dorn, napisa na swoim blogu internetowym, na czym polega dzisiaj dyskusja w PiS: dlaczego utracono wadz, jak walczy z obecn wadz i jak w przyszoci odzyska wadz. Partie o takim charakterze nie bd reprezentowa priorytetw dla prawicy najwaniejszych, tzn. takich jak: obrona cywilizacji ycia i praw rodziny, aktywnej polityki Polski na rzecz autentycznej solidarnoci i szacunku dla wartoci chrzecijaskich w Europie, republikaskiego ksztatu polskiej demokracji, a wic prymatu w polityce przekona, odpowiedzialnoci indywidualnej, poczucia obowizku.

Ale jednak s rnice midzy PO i PiS?
- Oczywicie. Jestem przeciwko "daltonizmowi politycznemu". Rnice wynikaj przede wszystkim z zakorzenienia spoecznego. Platforma jest parti liberalnych wyborcw, a PiS - prawicowych, i to realnie na polityk oddziauje. Ale w zakresie wyznaczanym przez wyborcz walk o wadz. Natomiast najbardziej autentyczn rnic s odmienne orientacje polityki zagranicznej (co, niestety, nie siga spraw takich jak nowy traktat UE). PiS prowadzio polityk realistyczn. Ta polityka bya nastawiona na wzmacnianie bezpieczestwa i samodzielnej pozycji Polski w Europie poprzez blisk wspprac z USA oraz aktywn polityk rodkowoeuropejsk, gdzie szczeglne znaczenie miaa wsppraca energetyczna z pastwami batyckimi. PiS dyo te do przeciwdziaania polityce rosyjskiej, dcej do izolacji Polski, poprzez zdecydowane domaganie si realizacji zasady solidarnoci w polityce UE.

Ale teraz rzdzi PO...
- Obawiam si, e Platforma nie bdc przeciwna tym elementom polityki polskiej, bdzie jednak przede wszystkim nastawia si na akceptacj najsilniejszych pastw UE. To oznacza ograniczenie wsppracy polsko-amerykaskiej, mniejsze zaangaowanie w Europie rodkowowschodniej i mniej samodzielne stanowisko wewntrz samej UE. Ostatnio byo to widoczne w czasie gosowania posw PO za rezolucj popierajc Kart Praw Podstawowych.

Jak widzi Pan rol w polityce PR?
- Chcemy by w cigu najbliszych miesicy najsilniejsz parti pozaparlamentarn. Najbardziej miarodajnym testem naszej pozycji politycznej byy wybory do Senatu, w ktrych startowalimy samodzielnie. Na obszarze jednej pitej kraju, tzn. od Konina do granicy wschodniej i od Ostroki do granicy poudniowej, zdobylimy 7,5 proc. gosw, podczas gdy partia, ktra na tym obszarze wygraa wybory, uzyskaa 32 procent. Tylko nasi kandydaci nawizywali bezporedni walk z kandydatami partii parlamentarnych. To bardzo wany test potencjau politycznego.

Jak wyglda rozwj struktur terenowych partii?
- Cay czas je budujemy. Kampania wyborcza na pewien czas to zatrzymaa, ale odbylimy niedawno konferencj krajow, w ktrej uczestniczyo pidziesiciu delegatw z caej Polski, poczwszy od Jeleniej Gry do Olsztyna i od Przemyla do Szczecina.

Najblisze perspektywy polityczne PR? Zamierzacie zawrze sojusze z jakimi ugrupowaniami?
- Opcje koalicyjne bdzie mona rozwaa, gdy zbli si wybory do Parlamentu Europejskiego. Na razie mamy rok na prac organizacyjn. Musimy budowa na zaufaniu, wyraanym do nas przed wyborami i w wyborach do Senatu. Chcemy rwnie aktywnie promowa ustawy niezrealizowane w poprzednim parlamencie, ktre wskazaem w ankiecie rozpisanej przez marszaka Dorna. Mam tu na myli m.in. wyduenie urlopw macierzyskich (rzecz absolutnie konieczna w kontekcie tego, co mwi premier Tusk o wsparciu dla kobiet czcych prac zawodow i macierzystwo), zakaz pornografii czy zniesienie przymusowego finansowania partii politycznych i wprowadzenie mechanizmu dobrowolnego, analogicznego do finansowania organizacji pozarzdowych. Oczywicie, bdziemy te zajmowa stanowisko we wszystkich kluczowych sprawach polityki polskiej.

Bdzie Pan kandydowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
- Na pewno kandydatw wystawi Prawica Rzeczypospolitej, natomiast na wybr kandydatw i decyzj, czy ja sam bd kandydowa, mamy jeszcze czas.

Dzikuj za rozmow.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]