Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-03-2011
Czas sumienia. Marek Jurek na krakowskiej konferencji Prawicy Rzeczypospolitej

Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek wystpi na konferencji partii w Krakowie. Przemawiali na niej rwnie Gniewomir Kuczyski-Rokosz, lider PR w Krakowie, b.senator Piotr Boro i b.pose Lech Murzyn z Ruchu Ludowego „Ojcowizna”.
Marek Jurek wyjani motywy decyzji Zjazdu Prawicy Rzeczypospolitej, ktry zdecydowa o przygotowaniach do samodzielnego startu w wyborach. Mwi, e zostaa ona podjta w ostatnim moliwym momencie, po tym jak PiS nie podj propozycji wsppracy ze strony Prawicy. Marek Jurek mwi:
„Motywy stanowiska PiS najwyraniej sformuowa Adam Lipiski, najbliszy wsppracownik Jarosawa Kaczyskiego ju rok temu: «wsppraca dwch odrbnych partii nie wchodzi w gr»”.
Nawizujc do niedawnej wypowiedzi Ryszarda Czarneckiego na amach „Wprost” o tym, e dla PiS najlepiej byoby pozosta jedynie z PO i SLD, mwi:
„PiS woli wic eby w Parlamencie PO i SLD miay wicej miejsc, ni eby mia powsta klub lub koo Prawicy Rzeczypospolitej; uwaa, e lepiej by wikszo lewicowo-liberalna kontrolowaa obie Izby, byle PiS kontrolowa prawicowych wyborcw i przede wszystkim debat publiczn”.
Zwracajc si do politykw PiS mwi:
„My nigdy takiej logiki stosowa wobec Was nie bdziemy. Nie dlatego, ebymy czego od Was oczekiwali – ale dlatego, e to jest logika obdna, zaprzeczajca kompletnie zasadom narodowej solidarnoci i odpowiedzialnoci. Na takiej logice nie zbuduje si adnego dobra publicznego. A my – cho nie spodziewamy si ju po Was adnej solidarnoci – pozostaniemy solidarni, wic w konkretnych sporach zawsze bdziemy uznawa racje tych, ktrzy s bliej dobra publicznego”.
Wyjaniajc racje polityki partii mwi:
„Prawica chrzecijasko-konserwatywna potrzebna jest Polsce bo jako kraj nie mamy szans jeli nie przeamiemy kryzysu demograficznego, jeli nie bdziemy budowa silnej opinii chrzecijaskiej w Europie, jeli w rozwoju gospodarczym nie powiemy przedsibiorczoci i praw rodziny, jeli nie zachowamy charakteru kraju rolniczego. Polska nie ma przyszoci jeli odrzucimy zasady chrzecijaskiej cywilizacji oraz narodowej odpowiedzialnoci za przyszo. I te zasady musz mie swoich rzecznikw”.
Odnis si rwnie do spraw zwizanych ze sporem o przyszo ZUS i OFE:
„Mamy dzi rzd, ktry kompletnie ignoruje najwikszy dramat narodowy Polakw – zapa demograficzn. Rzd Tuska widzc starzenie si spoeczestwa i trudnoci z utrzymaniem systemu emerytalnego – ucieka w zabr pienidzy z Otwartych Funduszw Emerytalnych. To nie jest adna polityka, ale ucieczka od polityki. Polska potrzebuje zasadniczej reformy emerytalnej. Spaszczenia podstawowych wiadcze emerytalnych wypacanych przez pastwo oraz autentycznej wolnoci dodatkowych ubezpiecze, a wic wolnoci decyzji o ubezpieczaniu i jego zakresie, i wolnego wyboru ubezpieczalni”.
Zaznaczy odmienn ocen problemu od PiS:
„Opozycja rwnie milczy o rdach problemu. Obejrzaem wczoraj nowy spot PiS – zrealizowany zreszt za nasze pienidze; czy nie mona ich wydawa lepiej? Znowu atmosfera grozy, znowu wynosz worki pienidzy, tylko najwaniejszego w tym wszystkim nie ma. Nie ma ani sowa o kryzysie demograficznym, o tym, e jeeli Polska bdzie si starze, jeeli bdziemy mieli coraz mniej liczne nowe pokolenia – aden system emerytalny nie przetrwa. PO i PiS potrafi si namitnie, twardo kci. I potrafi rwnie twardo, razem, solidarnie milcze o najwaniejszych problemach Polski”.
Na zakoczenie, wskazujc na cel Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach – wystawienie list otwartych na wszystkie chtne do wsppracy rodowiska chrzecijaskie i konserwatywnej, ludowe i narodowe, a take pozyskanie poparcia miliona wyborcw – powiedzia:
„Chcemy przekona wikszo ludzi, ktrzy podzielaj nasze przekonania: chcecie, eby Wasz gos si liczy – gosujcie wedug sumienia. Gosujcie za tym – co wane dla Polski, a nie za tym, co wane dla mediw. Polsce potrzebny jest czas sumienia. I pora ten czas otworzy”.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]