Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-03-2011
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej, 31 marca RP 2011

W zwizku z zapowiedzianym udziaem kanclerz Niemiec w Zjedzie
Zwizkw Wypdzonych BdV apelujemy do wadz publicznych
Rzeczypospolitej, a szczeglnie do Prezydenta, premiera i ministra
spraw zagranicznych o zdecydowane wystpienie o wycofanie poparcia
Republiki Federalnej Niemiec dla doktryny wpdzenia.

Doktryna wypdzenia zafaszowuje prawd historyczn i szkodzi
stosunkom polsko-niemieckim. Przedstawia przesiedlenie ludnoci
niemieckiej przeprowadzone na podstawie Umw Poczdamskich i bdce
bezporednim skutkiem zbrodni i przestpstw popenionych przez pastwo
niemieckie w drugiej wojnie wiatowej - jako arbitralny akt Polski i
Czechosowacji. Obowizkiem wadz pastwa polskiego jest przypomina,
e Niemcy bezporednio przed drug wojn wiatow cieszyli si w
Pastwie Polskim wiksz wolnoci ni we wasnym pastwie.

Problemem relacji polsko-niemieckich nie jest pani Steinbach, ale
doktryna wypdzenia, ktrej pani Steinbach jest rzecznikiem, a ktra
korzysta z oficjalnego poparcia pastwa niemieckiego.

W wypadku braku stosownych dziaa ze strony wadzy wykonawczej -
apelujemy do wszystkich ugrupowa parlamentarnych o jasne wystpienie
Sejmu Rzeczypospolitej przeciw doktrynie wypdzenia.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 31 marca RP 2011Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]