Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-05-2011
Dzikujemy za dotychczasowe wspdziaanie i prosimy o dalsz pomoc w zbliajcej si kampanii wyborczej

Prawica Rzeczypospolitej dzikuje swoim zwolennikom za dotychczasowe wspdziaanie i prosimy o dalsz pomoc w zbliajcej si kampanii wyborczej. Zawiadamiamy Was, e przygotowujemy si do jesiennych wyborw i zarejestrowania list Prawicy na terenie caego Kraju.
Poniej fragment uchway zjazdu Prawicy o starcie w wyborach
"Najgorszym efektem nieustajcej wojny partyjnej jest dzi perspektywa powrotu do wadzy i wpywu na pastwo radykalnej lewicy reprezentowanej przez SLD. Dominujce partie nie tylko podejmuj z ni wspprac (na przykad w mediach), nie tylko rozwaaj zawizanie z ni koalicji rzdowej, ale co najgorsze – bagatelizuj jej program skierowany przeciw cywilizacji ycia, prawom rodziny, tradycji narodowej, chrzecijaskiej tosamoci Polski. Ostatnie miesice wielokrotnie potwierdziy, e PO i PiS s zdolne do budowania pozycji SLD dla osignicia swych czysto partyjnych celw w walce o wadz.
Chcemy zbudowa reprezentacj parlamentarn prawicy chrzecijasko-konserwatywnej, aby sta si przeciwwag dla radykalnej lewicy przy wyanianiu wikszoci parlamentarnej. Kierujc si zasad solidarnoci zapraszamy na nasze listy kandydatw wszystkich bliskich nam rodowisk, szczeglnie ludowych i narodowych."
W zwizku z ogromem pracy jak trzeba wykona w krtkim czasie prosimy Was o pomoc w pre-kampanii wyborczej.

Prosimy o kontakt z penomocnikami naszych struktur z danego terenu.

Nasze StrukturyZapraszamy rwnie do wsparcia finansowego Prawicy Rzeczypospolitej na spat obecnego zaduenia oraz biec dziaalno.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej
Lech uczyski
Sekretarz Generalny PrawicyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]