Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Ludzie Prawicy Rzeczypospolitej

Bogusaw
Dbski


Penione funkcje: czonek zarzdu
penomocnik okrgowy - Biaystok
Kontakt:Biaystok,
600436041
e-mail: b_debski@poczta.onet.pl

http://www.prawicapodlasia.pl/index.php
onaty, dwoje dzieci, magister inynier elektronik. Jest absolwentem Politechniki Gdaskiej. Ukoczy podyplomowe studia menederskie w Szkole Gwnej Handlowej. Licencjonowany zarzdca nieruchomoci. ona Ewa jest nauczycielem matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 19 Sportowym w Biaymstoku. Crka pracuje, absolwent SGH, a syn jest studentem informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Po ukoczeniu studiw rozpocz prac w Biazet. Dziaacz „Solidarnoci” w 1980 r. oraz organizator strajku przeciwko stanowi wojennemu, represjonowany, skazany i wiziony na podstawie dekretu o stanie wojennym z zakazem pracy w Biazet. Dziaa w strukturach podziemnej „Solidarnoci”. IPN nada mu status pokrzywdzonego.
Radny Rady Miejskiej drugiej, trzeciej i czwartej kadencji, wiceprezydent miasta, przewodniczcy Klubu Radnych „Jedno”, przewodniczcy Koalicyjnego Klubu Radnych „Odrodzenie”, Marszaek – elekt wojewdztwa Podlaskiego. Jako wiceprezydent zajmowa si sprawami geodezji, architektury, planowania przestrzennego, informatyzacj urzdu, sprawami budownictwa mieszkaniowego, eksploatacj gminnych zasobw mieszkaniowych.
Zainicjowa powstanie i nadzorowa prac Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego, dziki ktremu okoo 2000 rodzin uzyskao nowe mieszkania. Aktualnie budowanych s nastpne. Tak zwane mieszkania czynszowe s przeznaczone dla osb o przecitnych dochodach, nie posiadajcych pienidzy na kupno lokalu. Nadzorowa prac Zarzdu Mienia Komunalnego, dy do obnienia kosztw eksploatacji mieszka i termomodernizacji budynkw. Jest gwnym autorem „Polityki mieszkaniowej Biaegostoku”.
Zosta uhonorowany dyplomem „Zasuony dla Kocioa Biaostockiego”, medalem z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumie Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarno” oraz Srebrnym Krzyem Zasugi . Czonek „Solidarnoci” od 1980 r., czonek Stowarzyszenia „Polska Prawica”, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenia w. Izydora Oracza. Penomocnik okrgowy „Prawicy Rzeczypospolitej”.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]