Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Ludzie Prawicy Rzeczypospolitej

Marek
Grzelaczyk


Penione funkcje: czonek zarzdu
penomocnik okrgowy - Chem
Kontakt:Zamo,
508022130
e-mail: marasgrzela@o2.pl

Nazywam si Marek Grzelaczyk. Urodziem si 19 sierpnia 1961 roku. Jestem polskim politykiem, samorzdowcem. W roku 1986 ukoczyem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskujc tytu zawodowego magistra prawa.

W latach 1989 - 1990 byem doradc prawnym NSZZ Solidarno o/Zamo. Od 1990 do 1997 roku pracowaem kolejno jako zastpca dyrektora Wojewdzkiego Biura Pracy, zastpca dyrektora ds. ekonomicznych Wojewdzkiego Szpitala w Zamociu i zastpca dyrektora Rejonu Energetycznego Krasnystaw.

W latach 1997-1998 peniem funkcj wojewody zamojskiego, a nastpnie do 2002 przez jedn kadencj byem prezydentem Zamocia. Od 2003 roku zajmuje kierownicze stanowiska w spkach prawa handlowego, m.in. V-ce Prezes Zarzdu Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. (2003-2004 r.), Prezes Zarzdu CONSEIL DEVELOPMENT ALFA Sp. z o.o. (2005). Obecnie jestem Prezesem Zarzdu "INWEST-FS" Sp. z o.o. w Lublinie.

Naleaem do Zjednoczenia Chrzecijasko-Narodowego i w jego ramach do AWS. Pniej byem czonkiem Przemierza Prawicy i PiS, z ramienia ktrego bez powodzenia kandydowaem do Sejmu w 2001 roku. W 2007 roku zostaem czonkiem Prawicy Rzeczypospolitej. W tym samym roku, w przedterminowych wyborach, bezskutecznie ubiegaem si o mandat senatora z ramienia KWW Prawicy Marka Jurka w okrgu chemskim.

Obecnie jestem jednym z liderw Prawicy Rzeczypospolitej w wojewdztwie lubelskim.

http://www.prawica-lubelskie.yoyo.pl/

http://www.grzelaczyk.pl/kontakt.htmlCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]