Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-04-2021
Odrzucenie Funduszu Odbudowy jest podstawowym nakazem polskiej racji stanu - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Pandemia covid zostaa wykorzystana przez Komisj Europejsk i stojce za ni Niemcy do przyspieszenia destrukcji suwerennoci pastw narodowych i budowy superpastwa europejskiego. Narzdziem w tym procesie jest obecnie Fundusz Odbudowy, ktry przewiduje przyznanie wadzom unijnym kolejnych kompetencji, zwaszcza w zakresie poszerzenia zasobw wasnych oraz w prowadzenia bezporednich unijnych podatkw. To nie tylko poszerzenie kompetencji, ale zasadnicza zmiana ustrojowa przesuwajca suwerenno z pastw narodowych na instytucje unijne. Przyznanie Komisji Europejskiej prawa zacigania dugw i solidarnej odpowiedzialnoci pastw za ich spat, tworzy now sytuacj ustrojow. Jest to kontynuacja dziaa z ktrymi mamy do czynienia w ostatnich latach zwizanych z ekspansj kompetencji unijnych metod faktw dokonanych, rozszerzajcych interpretacj unijnego prawa dokonywan przez TUSE, oraz nasilajca si tendencj uzalenienia dotacji unijnych od respektowania ideologicznych postulatw Komisji Europejskiej. Ta kwestia dotyczy t.zw. praworzdnoci, wychowania i edukacji oraz rodziny. Ta ekspansja unijnego prawa zdecydowanie wykracza poza uprawnienia traktatowe przyznane instytucjom unijnym.

Konsekwencj przyjcia Funduszu Odbudowy jest nie tylko radykalne poszerzenie kompetencji unijnych, ale w sytuacji dominacji w Unii skrajnie lewicowej agendy politycznej, to uzalenienie polskiej polityki od sprzecznych z polsk racj stanu da Komisji Europejskiej. Uzalenienie dotacji od realizacji unijnych roszcze ideologicznych oznacza prb pozbawienia Polakw prawa decydowania o wasnym losie.

Duy niepokj budzi zawarte w tej sprawie porozumienie PiSu z postkomunistyczn lewic. Oznacza ono odtworzenie wsppracy z czasw ratyfikacji traktatu lizboskiego w ktrym zgodziy si one na istotne osabienie Polski w strukturach europejskich. Dzi oba obozy polityczne wsplnie zgadzaj si na wyzbycie si kolejnych atrybutw suwerennoci - to sojusz przeciw niepodlegej i chrzecijaskiej Polsce.

Fundusz Odbudowy, podobnie jak wczeniej traktat lizboski jest wielkim krokiem w procesie pozbawiania wolnoci naszego narodu i suwerennoci naszego pastwa. W tej sytuacji odrzucenie Funduszu Odbudowy jest podstawowym nakazem polskiej racji stanu.
W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusaw Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]