Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-05-2021
Dugofalowym sprawdzianem skutecznoci Nowego Polskiego adu bdzie nie wynik wyborw, ale kondycja polskiej rodziny Owiadczenie Prawicy

Obz rzdzcy skupiony wok PIS przedstawi zaoenia programu dla pastwa na najblisze 10 lat. Jest to program trudny do caociowej oceny bo ni znamy jeszcze konkretnych projektw ustaw, a jego medialna prezentacja nastawiona jest przede wszystkim efekt wyborczy i pozyskanie wikszoci zdolnej do zapewnienia mu wadzy w kolejnej kadencji, ni na cele strategiczne pastwa.

Nie mniej oprcz tego polityczno-propagandowego aspektu w programie tym znalazy si zapowiedzi, ktre mog wpyn w pozytywny sposb na sytuacj polskich rodzin, poprawiajc ich bezpieczestwo i status materialny.

Nowy Polski ad zapowiada midzy innymi stworzenie midzynarodowej konwencji w obronie rodziny, co jest zgodne ze zgaszanym od wielu lat postulatem Prawicy Rzeczpospolitej, aby Konwencj Stambulsk zastpi Konwencj Praw Rodziny. Projekt takiej konwencji zosta przekazany przedstawicielom Rzdu i jest gotowy do dalszego procedowania. Niewtpliwie podjcie midzynarodowych prac nad konwencj wzmocni wspprac tych pastw, ktre nie godz si na destrukcj rodziny i wzmocni ich prawnomidzynarodowy opr przed inwazj lewackich ideologii. Rozpoczcie prac nad Konwencj Praw Rodziny powinno jednak zosta poprzedzone jak najszybszym wypowiedzeniem przez Polsk Konwencji Stambulskiej.

Z uznaniem te naley przyj zapowied polityki mieszkaniowej w tym znacznym stopniu dla rodzicw posiadajcych dzieci. Program ten jest szans dla wielu rodzin na uzyskanie podstawowej materialnej gwarancji bezpieczestwa i rozwoju.

S to pozytywne zapowiedzi, ale obawiamy si e nie przeo si adekwatnie na kluczowe zagroenie dla rodziny, narodu i pastwa jakim jest katastrofa demograficzna z ktr mamy do czynienia w Polsce.
Z tego punktu widzenia pomoc materialn naley skierowa w sposb szczeglny na wsparcie dla rodzin rozwojowych, przynajmniej z trjk dzieci. Przyszo demograficzna zaley przede wszystkim od upowszechnienia si modelu rodziny przynajmniej dwa plus trzy. Dlatego naley wprowadzi natychmiast powszechny 1000+ na trzecie dziecko (koszt 2,6 mld z rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochania 31 mld z z budetu pastwa) oraz obniy podatek dla rodzin z trjk dzieci przez podniesienie ulgi na trzecie i kolejne dzieci z 2 000,04 do 6000z (koszt ok 0,5 mld z rocznie) oraz wyduenie urlopw macierzyski do dwu lat na drugie dziecko i do trzech lat na kade nastpne.

Koniecznym warunkiem przezwycienia katastrofy demograficznej jest take aktywna obecno w sferze kultury i upowszechnienie pozytywnego modelu rodziny rozwojowej w polskich mediach oraz zaprzestanie lansowania wzorcw antyrodzinnych.

Dugofalowym sprawdzianem skutecznoci Nowego Polskiego adu bdzie nie taki czy inny wynik wyborw, ale kondycja polskiej rodziny, a przede wszystkim powstrzymanie i odwrcenie zabjczych trendw demograficznych. Uwaamy, e zapowiadane instrumenty i dziaania, zawieraj te te pozytywne i zasugujce na uznanie ale s niewystarczajce i wymagaj rozwinicia przez Rzd i Parlament. Jest to niezwykle pilne i nie moe by odkadane. Jeeli nie signiemy po odpowiednie rodki katastrofa demograficzna bdzie si pogbia z wszystkimi tego konsekwencjami spoecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusaw Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]